29 Μαΐ 2010

«Αυθαίρετα τα διόδια σε Μαλακάσα, Αφίδνες»Ελευθεροτυπία, Πέμπτη 27 Μαΐου 2010 πηγή: http://www.enet.gr

«Αυθαίρετες» χαρακτηρίζει η Πολεοδομία Καπανδριτίου τις κατασκευές σταθμών διοδίων στη Μαλακάσα και τις Αφίδνες και επέβαλε πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης συνολικού ύψους 16 εκατ. ευρώ στην κοινοπραξία που έχει αναλάβει τον εθνικό δρόμο Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση Αττικής ώς τη Σκάρφεια Φθιώτιδας.

Η αποκάλυψη έγινε στην «Ε» από τον Τάκη Κουρή, μέλος της επιτροπής πρωτοβουλίας κατά των διοδίων των κατοίκων της ΒΑ Αττικής, και επιβεβαιώνεται από αρμόδιους των κατασκευαστών, οι οποίοι δίνουν όμως τη δική τους ερμηνεία.
Μας ενημέρωσαν ότι έχουν ήδη καταθέσει ένσταση κατά του προστίμου που έχει επιβληθεί για την περίπτωση της Μαλακάσας και αναμένουν να δικαιωθούν. Υποστηρίζουν ότι με βάση τον νόμο 3555/2007, με τον οποίο επικυρώθηκε η σύμβαση του έργου, οι άδειες για την κατασκευή των σταθμών διοδίων εκδίδονται από το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, ύστερα από έγκριση του ανεξάρτητου συμβούλου. Η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Μας είπαν ότι ειδικά στις Αφίδνες δεν κατασκευάστηκε νέος σταθμός, αλλά βελτιώθηκε αυτός που υπήρχε.

Ο κ. Κουρής θεωρεί ότι κακώς ο ανεξάρτητος σύμβουλος του έργου, με γνωμοδότηση της 18ης Αυγούστου 2009, αποδέχθηκε ότι η κοινοπραξία έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της δεύτερης προθεσμίας που έχει θεσπιστεί με τη σύμβαση και επομένως δικαιούται να πάρει τη δεύτερη δόση της κρατικής ενίσχυσης ύψους 82,5 εκατ. ευρώ. Η πρώτη δόση είχε εισπραχθεί στις αρχές του 2008 και ήταν της τάξης των 49,5 εκατ. ευρώ. Η τρίτη δόση, ύψους 181,5 εκατ. ευρώ, προβλέπεται να δοθεί στα τέλη του 2013 και η εξόφληση θα γίνει στα μέσα του επομένου έτους με τη διάθεση 16,5 εκατ. ευρώ. Τα ποσά είναι σε τιμές 2007, που σημαίνει ότι θα υπάρχουν και οι νόμιμες προσαυξήσεις λόγω πληθωρισμού.

Ο εκπρόσωπος της επιτροπής κατά των διοδίων θεωρεί ότι η κοινοπραξία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και μας αναφέρει ότι δεν έχουν κατασκευαστεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες:

- Τα ηχοπετάσματα, που τώρα τοποθετούνται στο τμήμα Νέα Κηφισιά-Σχηματάρι.

- Τα στηθαία ασφαλείας τύπου New Jersey, που βρίσκονται στη διαδικασία τοποθέτησης από τις Αφίδνες ώς τον Αγιο Στέφανο.

- Ο μόνιμος σταθμός μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

«Γι' αυτές τις καθυστερήσεις, η κοινοπραξία οφείλει να καταβάλει στο Δημόσιο ρήτρες ύψους 19 εκατ. ευρώ», υπολογίζει ο κ. Κουρής. Η άλλη πλευρά ωστόσο υποστηρίζει ότι το Δημόσιο έχει καθυστερήσει στις δικές του υποχρεώσεις, ενώ έχουν προχωρήσει πριν από τα χρονοδιαγράμματα τα έργα στην περιοχή της Υλίκης.

Χ.ΤΖ.