2 Μαρ 2010

Πολεοδομία Καπανδριτίου, Μια πρώτη νίκη και επειται συνέχεια...

Σήμερα, 02-03-2010, στο Πολεοδομικό Γραφείο Καπανδριτίου, εκδικάστηκε η αίτηση θεραπείας που είχε υποβληθεί από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μαλακάσας.

Η απόφαση της Επιτροπής επικυρώνει τον χαρακτηρισμό των κτιριακών κατασκευών της Νέα Οδός Α.Ε. ως αυθαίρετων και κατεδαφιστέων, καθώς και την επιβολή προστίμων ύψους €7.485.000, εκ μέρους του Πολεοδομικού Γραφείου Καπανδριτίου, με τις Εκθέσεις Αυτοψίας Αυθαίρετων Κατασκευών 89/16-06-2009 & 33/10-04-2009.

Αυτές οι αυθαίρετες κατασκευές αφορούν, στην περιοχή της Μαλακάσας, τους πλευρικούς σταθμούς διοδίων (με εκτεταμένες διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου και κοπή δέντρων) και τον Σταθμό Πλευρικής Συντήρησης (ελλείψει της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας και παραβίασης του Ν.1650/86 περι προστασίας του περιβάλλοντος).