3 Μαρ 2010

Επιστολή του Νομάρχη Φθιώτιδας στον Υπουργό Υποδομών

Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών κ. Ρέππα απέστειλε ο Νομάρχης Φθιώτιδας κ. Αθανάσιος Αθανάσιος Χειμάρας, σχετικά με τις κάρτες ελεύθερης διάβασης των δημοτών Πελασγίας από τον ομώνυμο σταθμό διοδίων στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ.
Ο Νομάρχης στην επιστολή του τονίζει στον κ. Ρέππα ότι, οι κάτοικοι του Δήμου Πελασγίας δεν έχουν άλλη ασφαλή οδική διέλευση προς τα όμορα δημοτικά διαμερίσματα και τις καλλιεργούμενες εκτάσεις παρά μόνο μέσω του ΠΑΘΕ.
Συγκεκριμένα το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
«Κύριε Υπουργέ,
Επειδή πιστεύουμε στη συνέπεια και στη συνέχεια των κυβερνήσεων της χώρας, σας υποβάλλουμε την παράκληση, να μην ικανοποιηθεί το αίτημα που διατυπώνεται στο β΄ σχετικό έγγραφο του αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου Α.Ε., αλλά να συνεχιστεί η ισχύς της προηγούμενης απόφασης του Υπουργείου σας, για την απρόσκοπτη επικοινωνία όλων των κατοίκων του Δήμου

Πελασγίας, με το καθεστώς της ελεύθερης κάρτας διάβασης από τον ομώνυμο σταθμό διοδίων, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή του παράλληλου ASR 4 – 5.
Και τούτο, επειδή, δεν υπάρχει άλλος ασφαλής δρόμος διέλευσης και επικοινωνίας των δημοτών, παρά μόνο μέσω του ΠΑΘΕ για τα όμορα δημοτικά διαμερίσματα και τις καλλιεργούμενες εκτάσεις.
Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι υπάρχουσες κάρτες ελεύθερης διέλευσης χορηγήθηκαν το έτος 2000, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 21 του Ν. 2539/1997.
Με εκτίμηση
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ»