6 Οκτ 2017

Διόδια στη Θεσσαλονίκη


«Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ανακοινώνει ότι βάσει της υπ’ αρ. 4779/3.10.2017 απόφασης της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα εφαρμοστούν περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα του τμήματος της Εγνατίας Οδού μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Ιωνίας (Κ2 – χ/θ 318) και Ευκαρπίας/ΤΙΤΑΝ (Κ4 – χ/θ 326,5), για την εκτέλεση της α’ φάσης των εργασιών κατασκευής Σταθμού Διοδίων Θεσσαλονίκης στη χ/θ 322,2. Στο μήκος της εργοταξιακής ζώνης θα είναι εγκατεστημένη η προβλεπόμενη εργοταξιακή σήμανση και η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις δύο ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας».

Η εξωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, ένας δρόμος που χρησιμοποιείται καθημερινά από χιλιάδες οδηγούς, θα έχει διόδια!