31 Μαΐ 2013

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: χρυσοτόκος όρνιθα τα διόδια

Μπορεί τα δημόσια έργα να ήταν και να παραμένουν, τα περισσότερα, παγωμένα, αλλά ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει και άλλες πηγές παραγωγής κερδών.

Επιπλέον, προσδοκά να υλοποιήσει υπογεγραμμένες συμβάσεις 2,4 δισ. ευρώ (ανεκτέλεστο) και να υπογράψει άλλες 821 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε το α' τρίμηνο του 2013, τα έσοδα του ομίλου υποχώρησαν 7,3%, στα 260,1 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη στα 52,6 εκατ. ευρώ, από 51,7 εκατ. ευρώ. Το καθαρό αποτέλεσμα κατέληξε να είναι αρνητικό 18,4 εκατ. ευρώ, αλλά λόγω της αναβαλλόμενης φορολογίας η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσματα κατά 24,9 εκατ. ευρώ λόγω αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%.

Παρά την πρωτοφανή κρίση, ο κατασκευαστικός κλάδος του Ομίλου (κατασκευή και λατομεία) για το πρώτο τρίμηνο του 2013 παρουσίασε κύκλο εργασιών 180,5 εκατ. ευρώ, έναντι 193,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012, μειωμένος κατά 6,8%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής διαμορφώθηκαν σε κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ, έναντι 0,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Ο κλάδος των παραχωρήσεων (αυτοκινητόδρομοι, Αττική οδός, κ.λπ.) παρά τη σημαντική μείωση των εσόδων, 14,7%, είχε κέρδη 12,9 εκατ. ευρώ, έναντι 12,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Δηλαδή, τα κέρδη έμειναν σταθερά, πράγμα που συνδέεται με το γεγονός ότι οι διαρκείς αυξήσεις των διοδίων λειτουργούν ως ανάχωμα προστασίας της κερδοφορίας του ομίλου.


Πηγή:
http://www.enet.gr/?i=portofoli.el.home&id=367050