15 Μαρ 2011

Και νέα κατάθεση Προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Κατετέθη σήμερα (15/3/11) ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα η προσφυγή κατοίκων του Δήμου Ωρωπού και διερχομένων από την Εθνική Οδό, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, Τραγάνας και Θήβας.

H προσφυγή έχει  μεταξύ άλλων, και αίτημα την παύση  της λειτουργίας των καμερών, που έχουν εγκατασταθεί από την παραχωρησιούχο εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», στους σταθμούς διοδίων Αφιδνών, Τραγάνας και Θήβας, και την έκδοση προσωρινής διαταγής από τον Πρόεδρο της Αρχής.

Η προσφυγή θεμελιώνεται στις σχετικές με την προστασία των προσωπικών δεδομένων  διατάξεις του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων   της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και του ν. 2472/1997.

Σύμφωνα με το ν. 2472/1997, οι εταιρίες που τοποθέτησαν τις κάμερες στους σταθμούς των διοδίων, οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,  για ποιο ακριβώς σκοπό, κάνουν αυτή την τοποθέτηση.

Θεωρούμε ότι οι εγκατεστημένες στους σταθμούς διοδίων κάμερες, έχουν στην πραγματικότητα ως μοναδικό σκοπό, την παρακολούθηση των «εισπράξεων» των διοδίων, και όχι τους σκοπούς, που δήλωσαν οι εταιρίες στην Αρχή, όπως «η ρύθμιση της κυκλοφορίας, η πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παρανόμων πράξεων», κλπ. Αποκρύπτοντας τον πραγματικό τους σκοπό, χρησιμοποιούν τις κάμερες για άλλους λόγους, μη δηλωθέντες στην Αρχή.

Μία πρόσφατη απόδειξη μας έδωσε η επικαιρότητα στις 7 Μαρτίου 2011, ανήμερα την Καθαρά Δευτέρα, όταν χιλιάδες αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν για πέντε περίπου ώρες στην Εθνική Οδό Αθηνών –Λαμίας. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», ισχυρίστηκε επισήμως,  ότι δεν είναι  υπεύθυνη για την διαχείριση της κυκλοφορίας, δηλαδή για τον σκοπό, για τον οποίο έχει δηλώσει στην Αρχή, ότι τοποθετεί τις κάμερες!

Άλλωστε, ακόμα και εάν χρησιμοποιούσαν τις κάμερες για τους σκοπούς, τους οποίους έχουν δηλώσει στην Αρχή, όπως απαιτεί ο νόμος, και πάλι είναι παράνομοι για πολλούς λόγους: Γιατί πχ. , ο σκοπός όπως δηλώνεται είναι εντελώς αόριστος -τι θα πεί  «πρόληψη παρανόμων πράξεων»; Με αυτή την αόριστη αιτιολογία όλοι μπορούμε να παρακολουθούμε όλους, για να προλάβουμε ενδεχόμενες παρανομίες σε δημόσιους χώρους. Γιατί οι ιδιωτικές εταιρίες ασκούν εξουσία αστυνομικής φύσεως, την οποία απαγορεύεται να ασκούν-τι θα πεί «καταστολή παρανόμων πράξεων»; Εχει δικαίωμα να καταστέλλει παράνομες πράξεις η ανώνυμη εταιρία που εισπράττει τα διόδια;!

Παράνομοι είναι ακόμα, γιατί διασταυρώνουν τα στοιχεία των διερχόμενων  οδηγών με τα στοιχεία του Υπουργείου Μεταφορών, δίχως να έχουν άδεια της Αρχής, όπως απαιτεί ο Νόμος, αλλά με απλή γνωστοποίησή της.

Υπάρχουν και πολλοί άλλοι σοβαροί νομικοί λόγοι, οι οποίοι αναπτύσσονται στην πενήντα οκτασέλιδη (58) προσφυγή μας, και  οι οποίοι θεμελιώνουν την παράνομη συμπεριφορά της εταιρίας με την τοποθέτηση και  χρήση των καμερών,  και την  επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων.  Περιορίσαμε την αναφορά μας μόνο σε αυτούς, που άπτονται της καθημερινής και πολιτικής πραγματικότητας. 

Για περισσότερες πληροφορίες: kormpi@otenet.gr