1 Μαρ 2010

Κάτοικοι Β.Α. Αττικής - Να γιατί δικαιούνται ακόμα και κάρτα δωρεάν διέλευσης από τα διόδια

Αντιγράφουμε από τον Ν.2539 - Άρθρο 21 - Παράγραφος 6 (το βλέπετε ΕΔΩ):

 "Στις περιπτώσεις που εντός της εδαφικής περιφέρειας δήμου ή κοινότητας που συνίσταται με τον παρόντα νόμο λειτουργεί Σταθμός Διοδίων, οι μόνιμοι κάτοικοι αυτού του δήμου ή της κοινότητας δικαιούνται να εφοδιαστούν με Κάρτα Ελεύθερης Διάβασης. H Κάρτα παρέχεται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας των παραπάνω δήμων και κοινοτήτων. Γι αυτό μεριμνούν από κοινού το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και οι υφιστάμενοι και λειτουργούντες έως την 31η Δεκεμβρίου 1998 δήμοι ή κοινότητες στην περιφέρεια των οποίων κατοικούν οι ενδιαφερόμενοι."