1 Ιουλ 2010

Να καταγγελθεί από το Ελληνικό Δημόσιο η σύμβαση παραχώρησης αυτοκινητόδρομων ΠΑΘΕ –ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ !ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Κατατέθηκε σήμερα 1-7-2010 γνωστοποίηση–αίτηση 10 δημάρχων, κοινοταρχών, νομαρχιακών και κοινοτικών συμβούλων περιοχών της Β.Α Αττικής ενώπιον του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κου Δ. Ρέππα, Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κου Ιωάννη Τέντε, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κου Ρακιντζή και Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητή Περιβάλλοντος.
Με την αναφορά αυτή γνωστοποιούνται και τεκμηριώνονται στους προαναφερθέντες πληθώρα παρατυπιών και μη τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων από την εταιρία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ» που της έχει παραχωρηθεί μεταξύ των άλλων και η εκμετάλλευση της Ε.Ο από Μεταμόρφωση έως και τη Λαμία. Αυτές κατά κύριο λόγο αφορούν:
- Μη τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας
- Μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων απαραίτητων για τη λειτουργία της Ε.Ο
- Μη υλοποίηση πληθώρας –εργασιών και κατασκευών που έπρεπε να είχαν περατωθεί το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο 2009.
Παρά τα παραπάνω και τις προβλέψεις της σύμβασης ο ανεξάρτητος μηχανικός που σε αυτές που τύπου τις συμβάσεις υποκαθιστά τις υπηρεσίες του Δημοσίου σε ότι αφορά την παροχή αδειών (πολεοδομία), επίβλεψης και παραλαβής έργων και εργασιών αναληθώς πιστοποίησε
- Την 20/12/2007 ότι όλες οι προβλεπόμενες εργασίες της φάσης αυτής ολοκληρώθηκαν επιτυχώς (Α’ αποκλειστική προθεσμία)
- Την 19/08/2009 ότι όλες οι προβλεπόμενες εργασίες της φάσης αυτής ολοκληρώθηκαν επιτυχώς (Β’ αποκλειστική προθεσμία)
Το δε Δημόσιο δεν εξέφρασε αντιρρήσεις επί των προαναφερθέντων πιστοποιητικών ως όφειλε με βάση τις προβλέψεις της σύμβασης με αποτέλεσμα
1. Να καταβληθούν από το Δημόσιο το Δεκέμβριο του 2007 και τον Σεπτέμβρη του 2009 δυο δόσεις χρηματοδοτικής συμβολής συνολικού ύψους 132.000.000€.
2. Να μην έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων ύψους 24.000.000 μέχρι σήμερα.
3. Να υποχρεωθούν οι χρήστες της Ε.Ο να καταβάλλουν πρόσθετα τέλη διοδίων τα οποία για δύο μόνο σταθμούς διοδίων (Αφιδνών –Τραγάνα) ανέρχονται σε 43.000.000€ μέχρι σήμερα.
Οι παραπάνω παραβάσεις της εταιρίας σύμφωνα με τις προβλέψεις της σύμβασης συνιστούν «γεγονότα αθέτησης παραχωρησιούχου» και δίνουν το δικαίωμα στο Ελληνικό Δημόσιο να καταγγείλει τη σύμβαση παραχώρησης.
Κατόπιν των προαναφερθέντων οι αναφέροντες θεσμικοί παράγοντες της Β.Α Αττικής ζητούν:
1. Να καταγγελθεί από το Ελληνικό Δημόσιο η σύμβαση παραχώρησης αυτοκινητόδρομων ΠΑΘΕ –ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ.
2. Να επιβληθούν στην εταιρία ΝΕΑ ΟΔΟΣ οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες λόγω καθυστέρησης ύψους 24.000.000€
3. Να επιστραφούν έντοκα στο Δημόσιο οι δύο πρώτες δόσεις χρηματοδοτικής συμβολής που δόθηκαν στη ΝΕΑ ΟΔΟ ύψους 132.000.000€
4. Να αποδοθούν στο Δημόσιο λόγω παράνομης επιβολής επιπρόσθετα τέλη διοδίων που εισπράχτηκαν από τη ΝΕΑ ΟΔΟ ύψους 43.000.000€
5. Να καταργηθούν οι σταθμοί διοδίων Αφιδνών, Καπανδριτίου και Μαλακάσας λόγω της παράνομης κατασκευής και λειτουργίας τους.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΑΝΑΦΟΡΑΣ http://diodiastoparxeio.blogspot.com/2010/07/blog-post.html