15 Απρ 2010

Πράσινο φως για παράνομες αυξήσεις στα διόδια


Χωρίς να τηρούνται οι όροι της σύμβασης, τον περασμένο Αύγουστο οι αρμόδιοι του τότε υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ έδωσαν την άδεια για γενναίες αυξήσεις στις τιμές των διοδίων στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, από τη Μεταμόρφωση Αττικής ώς τη Σκάρφεια Φθιώτιδας.

Με αυτή τη «βούλα», οι κατασκευαστές έχουν εισπράξει επιπλέον ποσά που ήδη ξεπερνούν τα 6 εκατ. ευρώ.

«Με βάση τον νόμο 3555 του 2007, με τον οποίο κυρώθηκε η σύμβαση των έργων, η κοινοπραξία έπρεπε να έχει ολοκληρώσει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 μηνών όλα τα έργα αναβάθμισης στο τμήμα Μεταμόρφωση-Υλίκη για να έχει δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές των διοδίων», μας εξηγεί ο μηχανικός Τάκης Κουρής, από την επιτροπή κατοίκων της ΒΑ Αττικής που οργανώνει τις κινητοποιήσεις κατά των διοδίων.

Από τα στοιχεία που μας έδωσε προκύπτει ότι, με βάση τη σύμβαση (άρθρο 18.2.2), η κοινοπραξία οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις μέσα σε 20 μήνες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης. Ωστόσο αυτή την εποχή τοποθετούνται ηχοπετάσματα στο ύψος της Νέας Κηφισιάς και το Σχηματάρι, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αντικατάστασης των μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας με τσιμεντένια από τον σταθμό των Αφιδνών ώς τον Αγιο Στέφανο. Οι δύο αυτές εργασίες έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί ώς τον Αύγουστο του 2009, όπως αναφέρεται ρητά στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (άρθρο 2.3.2).

Λόγω των καθυστερήσεων, έπρεπε να έχει ενεργοποιηθεί η σύμβαση και να επιβληθούν στην κοινοπραξία ρήτρες υπέρ του Δημοσίου. Η σύμβαση (άρθρο 18.2.5) αναφέρει ότι επιβάλλεται πρόστιμο 40.000 ευρώ την ημέρα για το 10% του χρόνου καθυστέρησης, ενώ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το ποσό αυξάνεται στα 80.000 ευρώ την ημέρα. Με την εφαρμογή του νόμου το Δημόσιο θα είχε εισπράξει έως τώρα τουλάχιστον 14,5 εκατ. ευρώ.

Παρόλο που οι εργασίες ξεκίνησαν το τελευταίο διάστημα και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ο ανεξάρτητος σύμβουλος μηχανικός που ασκεί την επίβλεψη του έργου για λογαριασμό του Δημοσίου εξέδωσε στις 18 Αυγούστου 2009 «Βεβαίωση περάτωσης των εργασιών», με βάση την οποία δόθηκε το δικαίωμα στους κατασκευαστές να προχωρήσουν σε αυξήσεις στις τιμές των διοδίων. Μάλιστα στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι το Δημόσιο δεν είχε υποβάλει δήλωση ύπαρξης αντίρρησης μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα των 5 ημερών.

Είναι ενδεικτική η περίπτωση του σταθμού στις Αφίδνες, όπου το διόδιο ήταν 2,75 ευρώ προς τη μία κατεύθυνση. Από τον Σεπτέμβριο έχει γίνει διπλής κατεύθυνσης και οι οδηγοί πληρώνουν 1,90 ευρώ σε κάθε διαδρομή, που σημαίνει ότι το πήγαινε-έλα αυξήθηκε στα 3,80 ευρώ. Επομένως, ο συγκεκριμένος σταθμός με 27.000 διελεύσεις κατά μέσο όρο την ημέρα έχει ήδη εξασφαλίσει στα ταμεία της κοινοπραξίας ποσά που υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις κανονικές εισπράξεις κατά 6 εκατ. ευρώ.

«Συγκεντρώνουμε στοιχεία και θα προσφύγουμε σε όλες τις αρμόδιες αρχές», προαναγγέλλει ο Τάκης Κουρής, που όπως και οι περισσότεροι κάτοικοι της ΒΑ Αττικής χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση την εθνική οδό.