6 Φεβ 2010

« Συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της 8/2/2010 ,του θέματος της άρσης του προστίμου προς την «Κοινοπραξία EURO IONIA»ΠΡΟΣ
Την κ. Πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου


ΘΕΜΑ

« Συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης στο Νομαρχιακό Συμβούλιο
της 8/2/2010 ,του θέματος της άρσης του προστίμου προς την «Κοινοπραξία
EURO IONIA»

Κυρία Πρόεδρε,
Είναι γνωστό ότι μετά την από 20/5 και 16-6-2009 έκθεση αυτοψίας των τεχνικών υπηρεσιών, το Πολεοδομικό γραφείο Καπανδριτίου, επέβαλε στην παραπάνω Κ/ξια, που εκτελεί έργα κατασκευής νέων σταθμών διοδίων στη
Μαλακάσα για λογ/σμό της εταιρείας «Νέα Οδός ΑΕ», πρόστιμα για αυθαίρετες κατασκευές, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου και κοπές δένδρων και διέκοψε τις εργασίες στο κόμβο της Μαλακάσας .
Στη συνέχεια και μετά από ένσταση της εταιρείας , η υπηρεσία με την από 10/11/2009 απόφαση της αρμόδιας επιτροπής ,έσπευσε να ανακαλέσει το πρόστιμο, και να δικαιώσει την Κοινοπραξία, μετά από το αριθμ.1536/3-9-2009 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας μας, κατά την οποία ΔΕΝ ήταν αρμόδια η υπηρεσία και κακώς συντάχτηκε η έκθεση αυτοψίας.
Η Κ/ξια EURO IONIA,με εξώδικο που έστειλε στις 25/1/2010 προς το Πολεοδομικό
Γραφείο Καπανδριτίου ,τον κ. Νομάρχη και προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ανακοινώνει μεταξύ άλλων ,ότι εντός των ημερών θα ξαναρχίσει τις εργασίες στο κόμβο της Μαλακάσας για τη δημιουργία του νέου σταθμού διοδίων και ζητάει ευθύνες, σχετικά με τις συνέπειες στη κατασκευή του έργου παραχώρηση
«αυτοκινητόδρομος Ιονία Οδός ,Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕΑθήνα- Μαλιακός
και Σχηματάρι-Χαλκίδα» από τη μη νόμιμη όπως ισχυρίζεται από 16/6/2009 διακοπή εργασιών από αναρμόδιο όργανο.
Κάνοντας χρήση του νομίμου δικαιώματος τους, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μαλακάσας και κάτοικοι της περιοχής υπέβαλαν τις αριθμ.9020 και 9021/1668/09 αιτήσεις θεραπείας και ανάκλησης κατά της από 10-11-2009 ανωτέρω απόφασης της επιτροπής της πολεοδομικής υπηρεσίας που έκανε δεκτή την ένσταση της εταιρείας και κατά της ακύρωσης της παραπάνω πράξης επιβολής προστίμου και διακοπής των εργασιών, οι οποίες εκδικάζονται στις 3/2/2010.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε ,προ ημερήσιας διάταξης να θέσετε το θέμα προκειμένου
ο κ. Νομάρχης να ενημερώσει το σώμα για τους λόγους που η αρμόδια πολεοδομική
υπηρεσία έκανε τις παραπάνω ενέργειες, αν υπάρχουν ευθύνες και τι άμεσα μέτρα προτίθεται να πάρει ,καθώς και το ποια θα είναι η θέση της Νομαρχίας κατά την εκδίκαση της αίτησης θεραπείας που ακολουθεί.
5/2/2010


ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΝΟΜΑΡΧ. ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ