11 Ιαν 2010

Σχετικά με τα διόδια στην Αθηνών Λαμίας ισχύουν τα ακόλουθα.

Η είσπραξη χρημάτων συσχετίζεται με την ανάλογη παροχή υπηρεσιών. Ουδείς υποχρεούται να πληρώνει για υπηρεσίες που ΔΕΝ χρησιμοποιεί. Αυτό είναι και αντισυνταγματικό και εκτός Ευρωπαικού δικαίου.

Η συγκεκριμένη ανάδοχος εταιρεία, εισπράττει χρήματα από χρήστες της Αθηνών Λαμίας τα οποία ΔΕΝ χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο για την συντήρηση - επέκταση του συγκεκριμένου δρόμου αλλά και για την κατασκευή άλλου.

Αυτό από μόνο του καθιστά το νόμο παραχώρησης αντισυνταγματικό και φυσικά καταπίπτει και στα Ευρωπαικά δικαστήρια.

Το πρόβλημα είναι ότι καμια κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με εργολάβους.

Ευχαριστώ,
Π. Κ