11 Νοε 2009

Διόδια Πατρών Κορίνθου. ΠΕΣ ΟΧΙ στην αδικία

Διόδια Πατρών Κορίνθου. ΠΕΣ ΟΧΙ στην αδικία
Αφορμή για τη συγκρότηση της ομάδας διαμαρτυρίας «ΠΕΣ ΟΧΙ» αποτέλεσε η προκλητική και διαρκής υποβάθμιση, όχι μόνο της ποιότητας ζωής, αλλά και της ίδιας της ζωής των πολιτών του νομού Αχαϊας, με τη χρήση, εδώ και δεκαετίες, του πιo επικίνδυνου εθνικού δρόμου της χώρας: tου οδικού άξονα Πατρών-Κορίνθου.

http://www.pesoxi.gr/