9 Μαΐ 2018

Η πρόσβαση σε ασφαλές νερό αποτελεί αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα και κορυφαία υποχρέωση κάθε κοινότητας.


Το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση μπορεί και πρέπει να καταναλώνεται με ασφάλεια, προστατεύοντας την υγεία των πολιτών.
Επίσης η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και την παροχή πόσιμου ύδατος στον τόπο που ζούμε, θα βοηθήσει ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο νερό της βρύσης.
Η μικρότερη κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού μπορεί επιπλέον να βοηθήσει τα νοικοκυριά να εξοικονομήσουν χρήματα. Αν οι πολίτες αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο νερό της βρύσης θα συμβάλουν και στη μείωση των πλαστικών αποβλήτων που συνδέονται με το εμφιαλωμένο νερό, καθώς και των θαλάσσιων απορριμμάτων.
Τέλος πιστεύουμε οτι για να εξασφαλιστεί η ποιότητα του πόσιμου νερού και να διασφαλιστεί η αποδοτική και αποτελεσματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβολή της νομοθεσίας όσον αφορά την ποιότητα του πόσιμου νερού,·πρέπει να παρέχεται στους καταναλωτές επαρκής, κατάλληλη και έγκαιρη ενημέρωση.
Η πρόσβαση σε ασφαλές νερό αποτελεί αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα και κορυφαία υποχρέωση κάθε κοινότητας. Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύει από την ρύπανση τις πηγές και το δίκτυο ύδρευσης μέχρι το τελικό στάδιο της κατανάλωσης. Η αποτυχία εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης του νερού εκθέτει μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε κίνδυνο.
Η Επιτροπή Αγώνα Ωρωπού στις 3 Μαΐου 2018 κατέθεσε "Αίτημα χορήγησης περιβαλλοντικής πληροφορίας" προς το Δήμο Ωρωπού για την ΑΜΕΣΗ χορήγηση των παρακάτω στοιχείων :

1. Χημικές αναλύσεις παρακολούθησης ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που έχει πραγματοποιήσει ο Δήμος μας για την περίοδο 2013-2018 μέχρι και σήμερα σύμφωνα με την KYA Y2-2600-01 για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και την εγκύκλιο ΔΥΓ2/οικ64340 του 2001.
2. Τις υγειονομικές αναγνωρίσεις του συστήματος ύδρευσης του Δήμου μας κατά την ίδια χρονική περίοδο σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΥΓ2/οικ39511 του 2005
3. Τις ιδιαίτερες ενέργειες του Δήμου μας για την προστασία του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και της δημόσιας υγείας των δημοτών μας από την βιομηχανική ρύπανση του Ασωπού ποταμού και προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης της χώρας μας με την καταδικαστική της Ελλάδας απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης επί της προσφυγής 72/2011.
...εν αναμονή της απάντησης