18 Ιαν 2013

Δημόσιο χρήμα με ουρά για ημιτελείς οδικούς άξονες και με πανάκριβα διόδια

Τα μαλλιά της κεφαλής του έχει πληρώσει από το 2008 μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 το Δημόσιο στους εργολάβους που ανέλαβαν να κατασκευάσουν και να διαχειριστούν τους πέντε οδικούς άξονες με συμβάσεις παραχώρησης. Όπως προκύπτει από την απάντηση του υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών, σε ερώτηση 29 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, το Δημόσιο πληρώνει αφειδώς, πέραν της χρηματοδοτικής του συμβολής, όπως περιγράφεται στις συμβάσεις παραχώρησης, για απαλλοτριώσεις, αλλαγές στη χάραξη, αρχαιολογικές εργασίες κ.λπ.

Το Δημόσιο και μόνον αυτό έχει υποχρεώσεις έναντι των παραχωρησιούχων όταν τα έργα πάγωσαν, από το 2011, μετά την άρνηση των τραπεζών να τα χρηματοδοτήσουν, αλλά η είσπραξη των πανάκριβων διοδίων συνεχίζεται κανονικά σε ημιτελείς οδικούς άξονες.

Ειδικότερα, στον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα, με κόστος κατασκευής 2,1 δισ. ευρώ, έχει εκτελεσθεί το 28,9% του έργου. Το Δημόσιο έχει πληρώσει τα 242 εκατ. ευρώ από τα 607,6 ευρώ της συμμετοχής του και ακολουθεί ένας μακρύς κατάλογος πληρωμών: 9,13 εκατ. για αρχαιολογικές έρευνες, 78 εκατ., από τα 91 εκατ., ως αποζημίωση για έξοδα λόγω καθυστέρησης της έναρξης παραχώρησης, 201 εκατ. ευρώ για απαλλοτριώσεις και εκκρεμούν και άλλα, καθώς δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις για τον καθορισμό προσωρινής τιμής στο κομμάτι Κόρινθος - Πάτρα. Επιπλέον για τροποποιήσεις στη χάραξη λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων "οι πρόσθετες εργασίες" εκτιμώνται σε 12 εκατ. ευρώ. Το Δημόσιο τολμά... και απαιτεί από τον παραχωρησιούχο 19 εκατ. ευρώ για συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις.

Στον άξονα Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη, τον μοναδικό όπου τα έργα εκτελούνται, το Δημόσιο έχει καταβάλει 271,7 εκατ. της συμμετοχής του με υπολειπόμενο ποσό 70,2 εκατ. ευρώ και συμβατικό κόστος κατασκευής 844 εκατ. ευρώ. Έχει εκτελεσθεί το 83% του έργου. Το Δημόσιο κατέβαλε για πρόσθετες αποζημιώσεις 58,26 εκατ. από τα οφειλόμενα 68,44 εκατ. "για δαπάνες και έξοδα λόγω καθυστέρησης της έναρξης παραχώρησης", ενώ έχουν πληρωθεί 13 εκατ. για αρχαιολογικές εργασίες. Το ύψος των απαλλοτριώσεων προσδιορίζεται στα 70 εκατ. ευρώ, χωρίς να διευκρινίζεται αν έχουν πληρωθεί.

Στη σύμβαση παραχώρησης Μαλιακός - Κλειδί, για την κατασκευή, δηλαδή, τριών σηράγγων στο ύψος των Τεμπών. Το Δημόσιο, από τη συμμετοχή του, έχει καταβάλει 296 εκατ. ευρώ με συμβατικό κόστος κατασκευής 850 εκατ. και έχει ολοκληρωθεί το 75% του φυσικού αντικειμένου... Με το κόλπο δε των συμπληρωματικών συμβάσεων εκ των υστέρων για την κατασκευή Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης στις τρεις σήραγγες, η οποία δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση, από τα 169 εκατ. ευρώ δόθηκαν τα 160 εκατ. Η δαπάνη για απαλλοτριώσεις του έργου ανέρχεται στο ποσό των 44 εκατ., ενώ η δαπάνη για πρόσθετες εργασίες, όπως μετατόπιση δικτύων ύδρευσης, δεν προσδιορίζεται.

Για τη σύμβαση παραχώρησης της Ιονίας οδού (Αντίρριο - Ιωάννινα), που περιλαμβάνει και την εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας μέχρι τη Σκάρφεια, το υπουργείο απαντά ότι κατέβαλε 354 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή του Δημοσίου και υπολείπονται 220 εκατ., τα οποία, σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του έργου. Έχει εκτελεστεί το 30,54% του φυσικού αντικειμένου, έναντι του προγραμματισμένου 78,85%. Για απαλλοτριώσεις στο εν λόγω τμήμα Αντίρριο - Ιωάννινα το Δημόσιο έχει δώσει 56,1 εκατ. ευρώ περίπου.

Στη σύμβαση παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας μέχρι τον Ιανουάριο του 2011, οπότε σταμάτησαν οι εργασίες, είχε εκτελεστεί το 17% περίπου του έργου, απαντά το υπουργείο, χωρίς περισσότερα στοιχεία. Στην απάντηση δεν δίδονται στοιχεία για τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από διόδια στον άξονα Μαλιακός - Κλειδί και τον Ε65 (λειτουργεί σταθμός διοδίων στις Θερμοπύλες, στο τμήμα Σκάρφεια - Λαμία, που περιλαμβάνεται στη σύμβαση παραχώρησης).


Πηγή:
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=744258