28 Ιαν 2013

Συμφωνία με καπέλο 1 δισ.

...Η συμφωνία της κυβέρνησης, με τις τράπεζες και τους εργολάβους προβλέπει αφενός περικοπή του εργολαβικού αντικειμένου των συμβάσεων παραχώρησης, αφετέρου δε πρόσθετες επιβαρύνσεις του Δημοσίου που αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα το Δημόσιο θα προσφέρει επιπλεόν 650 εκατομμύρια ευρώ από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και πόρους του ΕΣΠΑ, ενώ θα καταβληθούν επιπροσθέτως 280 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό, στο πλαίσιο των εργολαβικών απαιτήσεων για καθυστερήσεις (απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων αρχαιολογικά κ.α.). Σε εκρεμμότητα είναι η νέα πολιτική διοδίων, με επικρατέστερη εκδοχή να αναπροσαρμόζονται διαρκώς, λόγω πληθωρισμού, ενώ σε κάθε τμήμα που θα παραδίδεται στην κυκλοφορία θα επιβάλλονται νέες αυξήσεις.


Ολόκληρο το Άρθρο:
http://www.enet.gr/?i=news.el.oikonomia&id=339339