27 Μαΐ 2012

Νέος σταθμός διοδίων στην Καλαμάτα και με πιο ακριβή χρέωση στα διόδια

Την ύστατη στιγμή, δύο ημέρες πριν αναλάβει η υπηρεσιακή κυβέρνηση, ο απελθών υπουργός Υποδομών Μ. Βορίδης με απόφασή του ενέκρινε τη λειτουργία νέου σταθμού διοδίων στην Καλαμάτα από την κοινοπραξία Μορέας, μόλις παραδοθεί το τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα και πριν την ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού της πόλης, όπως προέβλεπε η σύμβαση παραχώρησης.

Η απόφαση στηρίζεται σε διάταξη του νόμου - "σκούπα" 4070/2012, η οποία αλλάζει όρους των συμβάσεων παραχώρησης και προβλέπει ότι μπορούν να λειτουργήσουν σταθμοί διοδίων ακόμη και στην περίπτωση τμηματικής ολοκλήρωσης των έργων, "εφόσον η ολοκλήρωση της κατασκευής τους καθυστέρησε με υπαιτιότητα του Δημοσίου". Στην απόφαση με ημερομηνία 14 Μαΐου εμφανίζεται φταίχτης το Δημόσιο "λόγω μη έγκαιρης παράδοσης των χώρων εκτέλεσης" του τμήματος Τσακώνα - Καλαμάτα (συνολικά 32,9 χλμ.), την ολοκλήρωση του οποίου η σύμβαση παραχώρησης τοποθετούσε έως 3/7/2011. Αν το κομμάτι αυτό είχε παραδοθεί σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα της σύμβασης παραχώρησης, τότε ο παραχωρησιούχος θα ξεκινούσε τη λειτουργία των διοδίων Καλαμάτας και των πλευρικών διοδίων Αρφάρων και Θουρίας με 0,03 ευρώ/χλμ. για το πρώτο έτος και στη συνέχεια θα προχωρούσε σε αύξηση στα 0,04 ευρώ/χλμ. Τώρα η απόφαση επιτρέπει στην κοινοπραξία Μορέας να λειτουργήσει τα διόδια της Καλαμάτας μόλις παραδοθεί το τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα απευθείας, στην πιο αλμυρή χρέωση στα 0,04 ευρώ/χλμ., με τον ισχυρισμό "να περιοριστούν περαιτέρω οι αποζημιώσεις που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο λόγω απώλειας εσόδων στον παραχωρησιούχο"!

Πηγή:
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=690942