14 Απρ 2012

Διά της Βουλής νομιμοποιούνται και οι αυθαιρεσίες των εργολάβων

Όχι μόνο νομιμοποιούνται οι αυθαιρεσίες των εργολάβων στον οδικό άξονα Αθήνα - Σκάρφεια με διάταξη στον νόμο - “σκούπα” 4070 ΦΕΚ Α 82/10.4.2012 "Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις", αλλά το υπουργείο Υποδομών αυτοανακηρύσσεται σε γενικό δερβέναγα. Στο σύνολο των αυτοκινητοδρόμων που κατασκευάζονται με συμβάσεις παραχώρησης, όχι μόνο θα ελέγχει τη νομιμότητα των κτηριακών έργων, αλλά θα επιβάλλει και κυρώσεις με τη διάταξη που προστέθηκε στον νόμο του 2007 με τον οποίο εγκρίθηκε η σύμβαση παραχώρησης "Αυτοκινητόδρομος Ιόνια οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι Χαλκίδα".

Φως στα έργα και τις ημέρες της "Νέας Οδού", αλλά και το τι επιχειρείται διά της Βουλής να καλυφθεί, ρίχνει η έκθεση ελέγχου των επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, με ημερομηνία 3.2.2012, μετά και από καταγγελίες πολιτών. Διαπιστώνει παραβάσεις ακόμη και στην εφαρμογή των όρων της σύμβασης και περιβαλλοντικές αξιολογήσεις κατασκευών αφού είχαν ξεκινήσει ή ολοκληρωθεί, όταν η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την επέκταση του μετωπικού σταθμού διοδίων Αφιδνών επισημαίνει ότι για την κατασκευή του απαιτείτο έλεγχος από την ΕΠΑΕ (Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, καθώς "η γνωμοδότησή της είναι μέρος της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικής άδειας για κάποιες κατηγορίες κτηρίων. Αποτελεί επομένως μια επιμέρους έγκριση για την κατασκευή του συνοδού έργου. Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας έκδοσης οικοδομικής άδειας με τον Ν. 2300/95 και με τον Ν. 3555/2007, εγκαταστάσεων για τις οποίες ο νομοθέτης προφανώς γνωρίζει ότι βρίσκονται επί της οδού και παρόδια, δεν απαλλάσσει τον παραχωρησιούχο, σε κανένα στάδιο της οικοδομικής αδειοδότησης, από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με επιμέρους άδειες ή εγκρίσεις".


Για τις προσθήκες στο κτήριο Διοίκησης στην ίδια περιοχή, η έκθεση ελέγχου διαπιστώνει: "Ο παραχωρησιούχος θα έπρεπε, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παραχώρησης, για να διαθέτει 'έγκριση της μελέτης κατά τους όρους της Σύμβασης' που επέχει θέση οικοδομικής άδειας για την επέκταση των κτισμάτων, να έχει εφοδιαστεί πρώτα με τις επιμέρους ειδικές άδειες ή εγκρίσεις προκειμένου να είναι νόμιμη η έγκριση της μελέτης από τον ανεξάρτητο μηχανικό και να έχει ισχύ 'νόμιμης οικοδομικής άδειας'. Αυτό προκύπτει από το άρθρο 4.1 της σύμβασης παραχώρησης, το οποίο αναφέρεται σε νέες κατασκευές".

Η έγκριση της ΕΠΑΕ είναι υποχρεωτική διότι διόδια και κτήριο διοίκησης θεωρούνται ειδικά κτήρια με προσόψεις στην Εθνική οδό (άρθρο 3, παρ. 2 του Ν. 1577/1985). Στα ευρήματα των επιθεωρητών Περιβάλλοντος εντάσσονται και τα εξής: Ο φάκελλος περιβαλλοντικής αξιολόγησης για την κατασκευή του Σταθμού Πλευρικών διοδίων Μαλακάσας υπεβλήθη στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, στις 10.9.2009, όταν έγγραφο της Πολεοδομίας Καπανδριτίου βεβαιώνει εκσκαφές 3.710 κ.μ., επιχώσεις 6.345 κ.μ. και κοπή 50 δέντρων εν εξελίξει στις 16.6.2009 στον κόμβο της Μαλακάσας. Άρα η ΕΥΠΕ αξιολόγησε τις περιβαλλοντικές διαφοροποιήσεις και αποφάνθηκε εκ των υστέρων, αφού οι εργασίες υλοποίησής του είχαν ήδη ξεκινήσει τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την υποβολή του αιτήματος.

Τέσσερις μήνες μετά την έναρξη εργασιών (Μάιος 2009) στις επεκτάσεις του μετωπικού σταθμού διοδίων Αφιδνών υπεβλήθη το αίτημα περιβαλλοντικής αξιολόγησης στην ΕΥΠΕ (11.9.2009), η οποία μετά από 10 ημέρες απεφάνθη ότι δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από το εν λόγω έργο. Για την κατασκευή του σταθμού διοδίων στα Οινόφυτα η Νέα Οδός προχώρησε στις εργασίες του χωρίς καν να καταθέσει φάκελο περιβαλλοντικής αξιολόγησης "κατά παράβαση του άρθρου 14.1 της Σύμβασης Παραχώρησης και κατά παράβαση του άρθρου 2 του Νόμου 3010/2002".

Επομένως λειτουργεί χωρίς νόμιμη οικοδομική άδεια, διότι δεν διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση. Το κέντρο αποχιονισμού κοντά στη Μαλακάσα είχε ολοκληρωθεί στις 10.4.2009 και ο φάκελος για περιβαλλοντική αξιολόγηση υπεβλήθη δέκα μήνες μετά...


Πηγή:
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=681908