17 Ιαν 2012

14/1/12 - Αυτοκινητοπορεία αλληλεγγύης & μοίρασμα τροφίμων σε εργαζόμενους
Στην εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Αφοί Λουκίσα ΑΒΕΕ


Στην Ελληνική Χαλυβουργία