9 Σεπ 2011

Το υπουργείο αποκρίνεται στην Ολυμπία Οδός Α.Ε...

...η εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου αποτελεί πρωταρχική συμβατική υποχρέωση του παραχωρησιούχου...

...Η Ολυμπία Οδός Α.Ε. επίσης γνωρίζει καλά ότι το Δημόσιο σήμερα δεν έχει καμία εκκρεμότητα σε σχέση με το έργο. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα, το Δημόσιο είναι συνεπές στις πάσης φύσεως συμβατικές οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον παραχωρησιούχο. Εκκρεμότητες υπήρχαν, όπως οι απαλλοτριώσεις, μέχρι το καλοκαίρι του 2009. Όμως σε κάθε περίπτωση τα θέματα αυτά ρυθμίζονται συμβατικά και δεν μπορούν με κανένα τρόπο να αποτελέσουν λόγο διακοπής της χρηματοδότησης και αναστολής των κατασκευών του έργου. Η μείωση των διοδίων που έχει προτείνει το Δημόσιο, όπως καλά γνωρίζει ο παραχωρησιούχος, δεν πρόκειται να επηρεάσει στο παραμικρό τη χρηματοδότηση του έργου...

Πηγή:
http://www.express.gr/news/finance/516414oz_20110909516414.php3