10 Ιουν 2011

Ερχονται και ... «πράσινα» διόδια

Πηγή: "Ριζοσπάστης"

Σαν να μην έφταναν τα πανάκριβα διόδια που πληρώνουν σήμερα οι οδηγοί για τη χρήση των οδικών αξόνων, ένα νέο «πράσινο» χαράτσι έρχεται να προστεθεί σ' αυτά! Θα το επιβάλει μια νέα Οδηγία της ΕΕ, το κείμενο της οποίας ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία σε πρώτη ανάγνωση από το Ευρωκοινοβούλιο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νέα Οδηγία, ένα ποσό της τάξης των 3 - 4 λεπτών το χιλιόμετρο ανά όχημα μπορεί να προστεθεί στο κόστος χρήσης των υποδομών με πρόσχημα την κάλυψη του εξωτερικού κόστους που προκαλείται από τις οδικές μεταφορές, ξεκινώντας από την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση και με βάση την περιβόητη και απαράδεκτη αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η Οδηγία θα καλύπτει πέρα από τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και τους εθνικούς αυτοκινητόδρομους και θα εφαρμόζεται κατ' αρχήν σε οχήματα άνω των 3,5 τόνων, ενώ εάν ένα κράτος - μέλος επιθυμεί να υιοθετήσει εξαιρέσεις για οχήματα έως 12 τόνων θα πρέπει να γνωστοποιήσει τους λόγους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Προκειμένου να εφαρμοστούν οι νέοι αυτοί κανόνες και τα χαράτσια, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση με το Συμβούλιο και θα πρέπει ακόμη να εγκριθεί επίσημα από όλα τα κράτη - μέλη.