21 Απρ 2011

Παράνομη η αφαίρεση των πινακίδων και αντισυνταγματική η αφαίρεση της αδειας κυκλοφορίας σε όσους δεν πληρώνουν διόδια

Με την καινούργια διάταξη του κ. Ρέππα, η οποία θέσπισε διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ στους οδηγούς που δεν καταβάλουν διόδια, τροποποιήθηκε το Άρθρο 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και η νέα διάταξη ενσωματώθηκε σε αυτό ως διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 29.

Μετά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του νόμου, παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο:

Με τη διαπίστωση, από τα όργανα της τροχαίας, ότι δεν έχει καταβληθεί το τέλος διοδίου από κάποιον διερχόμενο οδηγό, εκτός της κλήσης και του προστίμου των 200 ευρώ, σε πολλές περιπτώσεις αφαιρούνταν οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας για 20 ημέρες.

Από την επισκόπηση των διατάξεων, όμως, προκύπτει το εξής: Αυτή η παρεπόμενη ποινή (αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας) προβλέπεται με το άρθρο 103 του Κ.Ο.Κ., ο οποίος ισχύει από το έτος 2007. Το 2001 για πρώτη φορά είχε τροποποιηθεί το άρθρο 103 του τότε ισχύοντος Κ.Ο.Κ. και προέβλεψε για πρώτη φορά ότι οι παραβάτες του άρθρου 29 μεταξύ άλλων τιμωρούνται με αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας. Όμως, το άρθρο 29 τότε (το 2001), όπως και το 2007 (τελευταία χρονιά που τροποποιήθηκε ο Κ.Ο.Κ.), δεν περιελάμβανε την παράβαση «της μη καταβολής διοδίων». Άρα η πρόβλεψη της αφαίρεσης άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων ως παρεπόμενης ποινής δεν αφορούσε, ούτε μπορούσε να αφορά, αδικήματα τα οποία δεν είχανε ακόμα τότε προβλεφθεί (στην περίπτωσή μας, τη μη καταβολή διοδίων).

Υπάρχει η γενική συνταγματική αρχή, ότι δεν υπάρχει ποινή χωρίς νόμο που να ισχύει κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, έχουμε το εξής ζήτημα:

Το μεν άρθρο 29 στην μορφή που είχε πάντα -όπου καθιερώθηκε ως ποινή για τους παραβάτες του η αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων- δεν περιελάμβανε το αδίκημα της μη καταβολής διοδίων.

Η δε διάταξη, η οποία θέσπισε το πρόστιμο των 200 ευρώ για την παράβαση «της μη καταβολής διοδίων», δεν περιέλαβε μια πρόσθετη διάταξη στην οποία να προβλέπει και την παρεπόμενη ποινή της αφαίρεσης άδειας κυκλοφορία και πινακίδων για την παράβαση αυτή.

Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι είναι παράνομη η αφαίρεση των πινακίδων, ενώ η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας είναι προφανώς αντισυνταγματική για το λόγο ότι γίνεται χωρίς να προβλέπεται από το νόμο (καθώς όταν το προέβλεψε ο νόμος, το προέβλεψε όχι για αυτούς που δεν πληρώνουν διόδια, αλλά για τους παραβάτες ενός άρθρου 29 του Κ.Ο.Κ., του οποίου το περιεχόμενο ήταν διαφορετικό από σήμερα και δεν περιελάμβανε το αδίκημα της μη πληρωμής διοδίων).