27 Μαρ 2011

Με δέλεαρ τη διαχείριση διοδίων


Στην πρόταση της σύστασης εταιρείας που θα λάβει σαν... προίκα τα μελλοντικά έσοδα από τα διόδια και τα τέλη εκμετάλλευσης των πέντε αυτοκινητοδρόμων φαίνεται να καταλήγει το οικονομικό επιτελείο.

Τα έσοδα από διόδια φαίνεται πως είναι το ισχυρότερο δέλεαρ που έχει να παρουσιάσει το οικονομικό επιτελείο, ενώ η αναμενόμενη επιμήκυνση των συμβάσεων παραχώρησης θα λειτουργήσει σαν επιπλέον κίνητρο.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Εθνικής Τράπεζας ο ανάδοχος (της Αττικής Οδού) υπολογίζεται πως πετυχαίνει απόδοση μετοχικού κεφαλαίου 12,08% στη λήξη του τελευταίου έτους της μέγιστης διάρκειας της περιόδου παραχώρησης, δηλαδή το 2024. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται πως οι καθαρές εισροές προ μερισμάτων (μέχρι τις 31/12/09) έφθαναν συνολικά στα 502 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα της εταιρείας από τα διόδια για το 2009 ήταν 248,5 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη (μετά φόρων) ήταν 69,7 εκατ. ευρώ. Για το 2011 προβλέπονται έσοδα 255,4 εκατ. ευρώ, κέρδη 82,9, ενώ τα πρώτα έσοδα από μερίσματα (περί τα 35 εκατ. ευρώ) θα διανεμηθούν το 2012.

Η ίδια πηγή χαρακτήριζε... μηχανές παραγωγής ζεστού χρήματος τις συμβάσεις παραχώρησης, που σε περιόδους ρευστότητας αποκτούν μεγαλύτερη αξία.

Η «εταιρεία χαρτοφυλακίου» θα μπορούσε να περιλάβει τους οδικούς άξονες που λειτουργούν ήδη και σχεδιάζεται η επέκταση των συμβάσεων παραχώρησης αλλά και τους αυτοχρηματοδοτούμενους, που βρίσκονται σε διάφορα στάδια υλοποίησης.

Εάν υποθέσουμε πως το οικονομικό επιτελείο αποτιμά τις συμμετοχές του με βάση την ισχύουσα σύμβαση της Αττικής Οδού (ή της Ολυμπίας Οδού) τότε το Δημόσιο θα έχει λαμβάνειν σταδιακά έως και το 89,2% (των εσόδων από διόδια) προς το τέλος της συμβατικής περιόδου.

Σύμφωνα με μελέτη κατασκευαστικού ομίλου ένα «πλήρες πακέτο προείσπραξης» (μόνο των οδικών αξόνων και των μεγάλων έργων) θα μπορούσε να αποφέρει ακόμη και 18-20 δισ. ευρώ στο Δημόσιο. Ωστόσο το συνολικό έσοδο (που θα προεισπραχθεί ) εξαρτάται από τη μορφή της εταιρείας, από τον τρόπο αποτίμησης των παγίων, από το εάν η «εταιρεία χαρτοφυλακίου» θα δοθεί σε ιδιώτες (και σε ποιες τιμές).