14 Φεβ 2011

Κύριε βουλευτά,Την Τρίτη 15/2 μαζί με το νομοσχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες φέρεται προς ψήφιση μια τροπολογία, που εντάσσει στον ΚΟΚ   την άρνηση πληρωμής διοδίων.
Σύμφωνα με νομικούς η παραπάνω τροπολογία είναι νομικά αστεία και θα εκτεθείτε νομικά για τους εξής λόγους:
1.                  Το αναφερόμενο στην αιτιολογική έκθεση ως πρόβλημα (κωλυσιεργία, αρνητική επίδραση στην κυκλοφορία και στην ασφάλεια και λειτουργία της συγκοινωνιακής
εγκατάστασης) δεν είναι υπαρκτό πρόβλημα.
2.                  Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν θα συμβάλει καθόλου στην αντιμετώπιση του
(δήθεν) προβλήματος της πρόκλησης κωλυσιεργίας και αρνητικής επίδρασης στην κυκλοφορία και στην ασφάλεια και λειτουργία της συγκοινωνιακής εγκατάστασης λόγω μη καταβολής των διοδίων τελών. Και τούτο, διότι το ίδιο το Υπουργείο ομολογεί στην Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων και συγκεκριμένα στο "3.Συνέπειες στην Οικονομία" ότι η ρύθμιση θα έχει ως μόνη συνέπεια την απρόσκοπτη συντήρηση των υποδομών του οδικού δικτύου, καθώς επίσης και με το μικρότερο δυνατό κόστος για το κράτος (ομολογώντας έτσι και το πραγματικό του κίνητρο για την εισαγωγή αυτής της διατάξεως). Δηλαδή η ρύθμιση δεν θα έχει καμία συνέπεια ως προς το ως άνω πρόβλημα που το Υπουργείο αναφέρει στην αιτιολογική του έκθεση. Άρα η ρύθμιση αυτή είναι ακατάλληλη για την αντιμετώπιση, έστω και κατ' ελάχιστον, αυτού του (έστω και δήθεν) προβλήματος.
3.         Όλες οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στοχεύουν στην διατήρηση συνθηκών ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας. Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν έχει (όπως αποδεικνύεται από την παραπάνω ομολογία του Υπουργείου) τέτοιο στόχο και δεν θα έχει ούτε τέτοια συνέπεια. Άρα η ένταξη του στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι ακατάλληλη.
4.         Η ρύθμιση παραβιάζει την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25), διότι είναι μη αναγκαία και δυσανάλογη για την εξυπηρέτηση ακόμη και αυτού του ομολογούμενου στόχου του Υπουργείου (απρόσκοπτη συντήρηση υποδομών οδικού δικτύου, με το μικρότερο δυνατό κόστος για κράτος περαιτέρω ανάπτυξή του). Και τούτο διότι όσον αφορά την μη πληρωμή διοδίων οι νόμοι - συμβάσεις παραχώρησης προβλέπουν ήδη διαδικασία για την είσπραξη αυτών από τις παραχωρησιούχους εταιρείες, και επιπλέον από καμία διάταξη δεν γεννάται δικαίωμα των εταιρειών να ζητήσουν τα χρήματα αυτά από το κράτος. Εκτός αυτού, η δυσαναλογία έγκειται στο ότι, ενώ η διάταξη αναφέρεται σε κυκλοφορία οχημάτων σε οδούς και άρα χρήση αυτών των οδών, η ομολογία του Υπουργείου αναφέρεται όχι μόνον στην συντήρηση των χρησιμοποιούμενων οδών αλλά και στην ανάπτυξή άλλων αυτοκινητοδρόμων.
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ακόμα και να ψηφιστεί αυτή η τροπολογία πολύ εύκολα θα εκπέσει στα αρμόδια διοικητικά και δικαστικά όργανα, όπου θα προσφύγουμε. 
Είναι προφανές λοιπόν ότι σκοπός της δεν είναι η ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά η τρομοκράτηση των κατοίκων της ΒΑ Αττικής και όσων άλλων περιοχών αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.
Σας καλούμε λοιπόν, εμείς οι κάτοικοι της ΒΑ Αττικής, να καταγγείλετε και να καταψηφίσετε αυτήν την τροπολογία, προφυλάσσοντας έτσι το προσωπικό σας κύρος αλλά και το κύρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Επιτέλους σταθείτε για μια φορά στο ύψος του ρόλου σας και ψηφίστε σύμφωνα με τα συμφέροντα τού λαού πού σας εξέλεξε και όχι με τα συμφέροντα των μεγαλοεργολάβων.
Εμείς οι κάτοικοι της ΒΑ Αττικής, που βιώνουμε καθημερινά το πρόβλημα των διοδίων και τη ληστρική επιδρομή που έχει επιφέρει στο εισόδημα μας η εγκατάσταση τους στην περιοχή μας, ζητάμε την κατάργηση τους  αλλά και την καταψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας ως παράνομης.