27 Ιαν 2011

Πραγματογνωμοσύνη για τα διόδια στο Αιγίνιο ζητάει η Επιτροπή Αγώνα


Τη διεξαγωγή έρευνας από την εισαγγελία και το ΤΕΕ για την κατασκευή του σταθμού διοδίων στο Αιγίνιο ζητάει με έγγραφό της η Επιτροπή αγώνα κατά των νέων διοδίων στην Πιερία.

Τα μέλη της Επιτροπής ζητούν να διεξαχθεί έρευνα-πραγματογνωμοσύνη για την ασφαλή και σύννομη κατασκευή του σταθμού διοδίων, κυρίως αναφορικά με τις αποστάσεις αυτού από την έξοδο και τον κόμβο του Αιγινίου, καθώς και για την ασφάλεια και την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων σε σχέση με την αναμενόμενη κίνηση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές.

Επίσης εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για την τοποθέτηση καμερών που καταγράφουν τους διερχόμενους οδηγούς για την είσπραξη του ανάλογου τέλους διέλευσης στο σταθμό των Νέων Μαλγάρων, αντιπροτείνοντας την τοποθέτηση ελαστικού σωλήνα πάνω στο οδόστρωμα που θα καταμετρά τα διερχόμενα οχήματα και θα διαχωρίζει το μέγεθός τους, ανάλογα με το βάρος τους και τον αριθμό-απόσταση μεταξύ των αξόνων τους.