9 Μαρ 2010

Μαλακάσα: Ακόμα μία νίκη κατά των διοδίων

πηγή: TVXSΑυθαίρετες και κατεδαφιστέες έκρινε τις κατασκευές που δημιούργησε η εταιρία Νέα Οδός Α.Ε. προκειμένου να εισπράττει διόδια και από τους πλευρικούς δρόμους.

Με την απόφαση που έλαβε στις 2 Μαρτίου η αρμόδια επιτροπή στο Πολεοδομικό Γραφείο Καπανδριτίου δικαίωσε τον πρόεδρο της Κοινότητας Μαλακάσας ο οποίος είχε υποβάλει αίτηση θεραπείας κατά των παρεμβάσεων της εταιρίας
.
Η απόφαση επικυρώνει τον χαρακτηρισμό των κτιριακών κατασκευών της Νέα Οδός Α.Ε. ως αυθαίρετων και κατεδαφιστέων, καθώς και την επιβολή προστίμων ύψους €7.485.000, εκ μέρους του Πολεοδομικού Γραφείου Καπανδριτίου, με τις Εκθέσεις Αυτοψίας Αυθαίρετων Κατασκευών 89/16-06-2009 & 33/10-04-2009.

Οι αυθαίρετες κατασκευές αφορούν, στην περιοχή της Μαλακάσας, τους πλευρικούς σταθμούς διοδίων (με εκτεταμένες διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου και κοπή δέντρων) και τον Σταθμό Πλευρικής Συντήρησης (ελλείψει της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας και παραβίασης του Ν.1650/86 περί προστασίας του περιβάλλοντος).