23 Φεβ 2010

Δύναμή μας οι ενεργοί πολίτες

Χρήστος Παναγής

μέλος της συντονιστικής επιτροπής φορέων και κατοίκων Β/Α Αττικής

και συμμετέχων στο πανελλαδικό συντονιστικό του Βόλου

22/2/2010

Το κίνημα ενάντια στα διόδια μέσα από τις συντονιστικές επιτροπές κατοίκων και φορέων καθώς και από το πανελλαδικό συντονιστικό είναι ένα κίνημα ενεργών πολιτών, που οι δράσεις, οι στόχοι και οι πολιτικές διαμορφώνονται και εξελίσσονται σε ανοιχτές συνελεύσεις.

Η δράση του κινήματος είναι πολυεπίπεδη. Περιλαμβάνει κινητοποιήσεις στους σταθμούς των διοδίων και στους δρόμους με αιχμή του δόρατος το «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΔΙΟΔΙΑ, ΠΕΡΝΑΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ», που μαζικοποιείται και εξελίσσεται σε πρακτική, που μπορεί να ακυρώσει τις συμβάσεις παραχώρησης των εθνικών δρόμων στην πράξη. Περιλαμβάνει επίσης προσφυγές στο ΣτΕ, νομικές ενέργειες ενάντια στις παράνομες λειτουργίες και πράξεις των εταιρειών, παρεμβάσεις στα ΜΜΕ, ενώ σχεδιάζεται συνέντευξη τύπου και κατάθεση ερωτήσεων και φακέλου στη Βουλή.

Κυρίαρχο όργανο του αγώνα των κατοίκων, εργαζομένων και φορέων ενάντια στα διόδια της Β/Α Αττικής είναι η ανοιχτή συνέλευση -συντονιστικό όπου παίρνονται οι αποφάσεις. Για την καλύτερη οργάνωση, αποτελεσματικότητα, λειτουργία των δράσεων, δημιουργήθηκε από «ενεργά» μέλη του συντονιστικού μία εκτελεστική Γραμματεία, που σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνει τον αδιαπραγμάτευτο αμεσοδημοκρατικό χαρακτήρα του κινήματος.

Επιδιώκουμε τα ψηφίσματα, κείμενα να είναι ενωτικά με την μέγιστη δυνατή συναίνεση, χωρίς ταυτόχρονα να υποβαθμίζονται οι κατακτήσεις και οι στόχοι.

Διατηρούμε και διαφυλάσσουμε την αυτονομία μας από κόμματα και οργανώσεις.

Μακριά από εμάς η μόνιμη πολυδιάσπαση των κοινωνικών δυνάμεων που αντιστέκονται. Στις δράσεις μας επιδιώκουμε κείμενα και θέσεις ενωτικές, προϊόντα ιδεολογικών συγκλίσεων, υπερβαίνοντας τις όποιες ιδεολογικές περιχαρακώσεις των διαφορετικών απόψεων.

Συναγωνιστές, κάνετε λάθος όταν επιχειρείτε ιδεολογική παρέμβαση, δηλώνοντας εμμέσως τον πολιτικό σας χώρο, με διαφορετικές προκηρύξεις και παρεμφερή-παραπλανητικό τίτλο blog. Όταν «έρχονται» οι οργανωμένοι και οι καθοδηγητές, οι πολίτες «φεύγουν».

Το δυναμικό κίνημα κατά των διοδίων δημιουργήθηκε, δρα και εμπλουτίζεται από ενεργούς πολίτες. Είναι θεμελιακή η διαφορά του από επιτροπές και ομάδες, που στελεχώνονται από «οργανωμένους» αγωνιστές, αλλά τους λείπει η βάση.