21 Φεβ 2010

Δικαιώματα είσπραξης μελλοντικών εσόδων

Τα χρόνια που ακολούθησαν την ένταξή μας στην ΟΝΕ το υπουργείο Οικονομίας προχώρησε ακόμη σε τιτλοποιήσεις μελλοντικών εσόδων για να προεισπράξει έσοδα που είχε ανάγκη για να συγκρατήσει τα ελλείμματα. Ηταν κι αυτό μια μορφή δανεισμού, που μείωνε όμως το έλλειμμα.

Από το 2001 και μετά εκχωρήθηκαν σε τράπεζες τα δικαιώματα είσπραξης μελλοντικών εσόδων του ΟΠΑΠ και τα επόμενα χρόνια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, έσοδα από τα διόδια (Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας) και τα δικαιώματα της Ελλάδας από τη διέλευση αεροσκαφών από τον εθνικό εναέριο χώρο (Εurocontrol). Επίσης είχε σχεδιασθεί, αλλά δεν επιβεβαιώθηκε από τα στοιχεία, ότι ακόμη και τα έσοδα από εισιτήρια αρχαιολογικών χώρωνείχαν προεισπραχθεί μέσω των τιτλοποιήσεων.
πηγή το ΒΗΜΑ online, περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artId=315491&dt=17/02/2010