4 Φεβ 2010

Ούτε η απάντηση αυτή δεν δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα,ΒΗΜΑ σε απάντηση άρθρου του κ. Σουφλιά.

Κύριε Διευθυντά,
Ως κάτοικος της Βόρειας Αττικής που θίγομαι άμεσα, όπως και οι υπόλοιποι συμπολίτες μου από το νέο καθεστώς εκμετάλλευσης της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας διάβασα με έντονο ενδιαφέρον το άρθρο του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και τα διόδια.
Ομολογουμένως εντυπωσιάστηκα. Ο κος Υπουργός μετά από τετράμηνη και πλέον απουσία από τα πολιτικά δρώμενα, παρά την έντονη κριτική που έχει δεχθεί για πάμπολλα ζητήματα, επανέρχεται στο προσκήνιο αποκλειστικά και μόνο για να υπερασπιστεί την πολιτική διοδίων στις Ε.Ο. που επέβαλλε στους πολίτες αυτής της χώρας ερήμην τους.
Το μήνυμα του άρθρου ήταν σαφές προς όλους τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους στο ζήτημα. Αν προχωρήσετε σε μείωση των διοδίων τελών τότε το κράτος πρέπει να επιδοτήσει με επιπλέον χρήματα (τα οποία δεν διαθέτουμε) τις εταιρείες στις οποίες έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης των (τέως) εθνικών μας οδών. Κατά συνέπεια ξεχάστε τη μείωση. Επειδή σαν ενεργός πολίτης ακολούθησα πιστά τις νουθεσίες του κυρίου υπουργού και μελέτησα καλά το θέμα (Νόμος με αριθμό 3555 «Κύρωση σύμβασης παραχώρησης για το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Αθήνα-Μαλιακός, Αντίρριο-Ιωάννινα, Σχηματάρι-Χαλκίδα») ήθελα με γνώση και ευθύνη να θέσω τα παρακάτω ερωτήματα στον κ. Σουφλιά τον οποίο παρακαλώ να απαντήσει με βάση την αρχή του άρθρου του δηλαδή «την αλήθεια και μόνο την ΑΛΗΘΕΙΑ»
1) Σε ποιο άρθρο και παράγραφο της σύμβασης προβλέπεται ότι αν μειωθούν οι εισπράξεις από τα διόδια τέλη το δημόσιο θα επιδοτήσει με επιπλέον χρήματα τις εταιρείες;

Άραγε δεν είναι επαρκή τα 30 χρόνια παραχώρησης στη εταιρεία της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας και τα 25 της Ιονίας οδού, που έχει αναλάβει να κατασκευάσει, ώστε να αποσβέσει το κόστος κατασκευής και να πετύχει ένα διόλου ευκαταφρόνητο κέρδος;
2) Γιατί ενώ ο κος Σουφλιάς δηλώνει ότι στα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού περιλαμβάνονταν με ακρίβεια οι θέσεις των σταθμών διοδίων στη σύμβαση προβλέπεται ότι:
Α) «Ο Παραχωρησιούχος (η εταιρεία δηλαδή) δικαιούται να εγκαταστήσει πλευρικούς σταθμούς διοδίων σε όποιες θέσεις κρίνει κατάλληλες» (Άρθρο 24.2.2 (β)3)
Β) «…ο Παραχωρησιούχος εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της παραχώρησης υποχρεούται να συντάξει ειδική κυκλοφοριακή μελέτη προκειμένου να προσδιορίσει αποκλειστικά και μόνο τον αριθμό και τις ακριβείς θέσεις των σταθμών διοδίων…» (Άρθρο 24.2.4 α).
3) Οι τιμές διοδίων (0,04 προ ΦΠΑ) σε τιμές 2003 υπόκεινται ή όχι σε ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή βάσει του Δείκτη τιμών καταναλωτή (Άρθρο 24.2.8);
4) Είναι αληθές ή όχι ότι δόθηκε η ευκαιρία στον Παραχωρησιούχο να επιλέξει κατά την κρίση του (Άρθρο 24.1.2) το ένα εκ των δύο προβλεπόμενων στη σύμβαση συστημάτων επιβολής διοδίων (ανοικτό ή κλειστό);
5) Είναι αληθές ή όχι, με βάση τις μελέτες που θέσατε υπόψη στον Παραχωρησιούχο, ότι με το ανοικτό σύστημα διοδίων στον άξονα Αθηνών-Θηβών, που καταγράφεται ο μεγαλύτερος κυκλοφοριακός φόρτος της ΕΟ, επιτυγχάνονται πολύ μεγαλύτερα έσοδα για την εταιρεία σε σχέση με το κλειστό;
6) Είναι αληθές ή όχι ότι το ανοικτό σύστημα διοδίων που μας επιβάλλατε επιβαρύνει υπέρμετρα τους χρήστες μικρών τμημάτων της Ε.Ο. σε σχέση με το κλειστό όπου η χρέωση είναι ανάλογη με την διανυόμενη απόσταση;
7) Γιατί στη σύμβαση παραχώρησης δεν καθορίσατε χρονικό όριο εντός του οποίου ο Παραχωρησιούχος οφείλει να εγκαταστήσει ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων οπότε «η χρέωση διοδίων τελών θα είναι αποκλειστικά ανάλογη με την διανυόμενη απόσταση» (Άρθρο 24.2.5) αλλά αντίθετα αφήσατε το ζήτημα αυτό στη διακριτική του ευχέρεια (Άρθρο 24.1.3);
8) Είναι αλήθεια ή όχι ότι η υφιστάμενη εναλλακτική διαδρομή για τους κατοίκους της Β. Αττικής που δεν επιθυμούν να επιλέξουν την πανάκριβη πλέον Ε.Ο. είναι ακατάλληλη , ανασφαλής και προκαλεί κυκλοφοριακό έμφραγμα σε δήμους και κοινότητες της Β Αττικής; Τι προγραμματισμό κάνατε ως υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ για την κατασκευή νέας εναλλακτικής διαδρομής;
9) Είναι αληθές ή όχι ότι η πρόοδος της κατασκευής του δυτικού αυτοκινητοδρόμου Ελλάδας (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ) που με βάση τη σύμβαση παραχώρησης έχει αναλάβει να υλοποιήσει η εταιρεία που εκμεταλλεύεται την Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις παρότι η χρηματοδότηση που προέρχεται από την είσπραξη διοδίων πραγματοποιείται κανονικά;
Έχει ή όχι και η εταιρεία ευθύνη για τις καθυστερήσεις αυτές και αν ναι της επιβλήθησαν από τον κ. Σουφλιά οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση παραχώρησης (Άρθρο 18.2.5) ποινικές ρήτρες υπέρ του δημοσίου και ποιο ήταν το ύψος αυτών;
Τα παραπάνω ερωτήματα και αιτιάσεις είναι μέρος μόνο αυτών που έχουν ανακύψει από τη μελέτη της σύμβασης παραχώρησης και τίθενται στην παρούσα επιστολή μου σε απάντηση της «θριαμβολογίας» και των νουθεσιών του κ. Σουφλιά.
Πέραν των ανωτέρω όμως ήθελα να θέσω 2 γενικότερα ζητήματα που τεκμηριώνουν κατά την άποψή μου την αδικία που διεπράχθει σε βάρος των κατοίκων της Β. Αττικής και στηρίζουν το αίτημά τους για κατάργηση των διοδίων εντός του νομού.
Α) Με τη σύμβαση που υπέγραψε ο κος Σουφλιάς συμβαίνει το εξής παράδοξο: ένα μεγάλο έργο υποδομής που αφορά όλους τους πολίτες της χώρας (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ) προκαταβολικά χρηματοδοτείται στο μεγαλύτερο μέρος του από μια ειδική κατηγορία πολιτών, τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Λαμίας. Άρα όσοι κινούνται μεταξύ Αθήνας – Λαμίας φαίνεται ότι δεν πληρώνουν τέλη χρήσης του αυτοκινητόδρομου τον οποίο χρησιμοποιούν αλλά έμμεσους φόρους για την κατασκευή της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ! Είναι αυτή η μεθόδευση νόμιμη; Πέρα από την (όποια) νομιμότητα, είναι άραγε ηθική και δίκαιη διαδικασία;
Β) Επίσης σύμφωνα με την σύμβαση άρθρο 25.1 η «Νέα Οδός» οφείλει να καταβάλει στο Δημόσιο από το έτος 2013 έως 2037 (οπότε και το πέρας παραχώρησης) πληρωμές σαν ποσοστό επί των εσόδων της. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 25.1.2 της σύμβασης, το ποσοστό αυτό θα κυμαίνεται από 65,72% έως 93% των εσόδων και το συνολικό ποσό που θα εισπράξει το Δημόσιο τα 25 αυτά χρόνια εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 4 δις ευρώ σε τιμές 2009. Άρα είναι προφανές ότι προκύπτει ακόμα μια περίπτωση έμμεσης φορολόγησης, που στοχεύει αποκλειστικά στους χρήστες του αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Λαμίας. Και πάλι ανακύπτει το ίδιο ερώτημα. Είναι αυτή η μεθόδευση νόμιμη, ηθική και δίκαιη;
Και τέλος θα ήθελα να μου απαντήσει ο κ.Σουφλιάς αυτή σύμβαση υπογράφηκε με γνώμονα το συμφέρον του ελληνικού λαού, του Έλληνα πολίτη; ή τα συμφέροντα των εταιρειών που με τα χρήματα μας, το δημόσιο χρήμα θα θησαυρίσουν και σύμφωνα με το σκεπτικό του κ.Σουφλιά θα πρέπει να τους πούμε και ευχαριστώ;
Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία
Με τιμή
Δέσποινα Τσαντέ
Δημοσιογράφος ,κάτοικος Αφιδνών


διαβάτε επίσης και το:

«Οι Αλήθειες που δεν ανέφερε ο κ. Σουφλιάς σχετικά με τα Διόδια»

των
Γιάννη Θεοδωρίδη, Καθηγητή Πανεπιστημίου, και Τάκη Κουρή, Αεροναυπηγού Μηχανικού,  κατοίκων Αφιδνών Αττικής
(πατήστε για να διαβάσετε όλο το άθρο)...