13 Ιαν 2010

Ορίστηκε δικάσιμος στην αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 π.μ.
στο Ε΄ΤΜΗΜΑ
ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ