31 Δεκ 2009

Καλή Χρονιά με υγεία και επιτυχίες και... χωρίς διόδια.

Ξεκίνησα στις 24 Δεκ. 09 για Λαμία και για μια ακόμη φορά πικράθηκα αφάνταστα καθώς περίμενα μισή και παραπάνω ώρα στα νέα διόδια αίσχος του 90ου χιλ της Αθηνών Λαμίας.. το ίδιο φυσικά συνέβει και κατά την επιστροφή μου την 28 Δεκ. 09!!!
Η όλη διαδικασία πληρωμής στους 3 σταθμούς διοδίων κατεβάζει τη μέση ταχύτητα κίνησης στον μοναδικό εθνικό άξονα στα 65 χλμ την ώρα... και επειδή ίσως αυτό αποτελεί παγκόσμιο "ρεκόρ"... προτείνω όπως προσπαθήσουμε με κάθε μέσο για την κατάργηση, σε πρώτη φάση, τουλάχιστον των 2 εκ των 4 σταθμών διοδίων ανά κατεύθυνση στη διαδρομή Αθηνών Λαμίας.
Καλή Χρονιά με υγεία και επιτυχίες και... χωρίς διόδια
Ματθαίος Γρ. Σκούρας