9 Οκτ 2009

Επιστολή Κοινότητας Καπανδριτίου - 09/10/2009

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΠ. 2702 ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
Δ/νση : Καπανδρίτι ΤΚ 190 14
Τηλ: 22950-52418, 6932625882
Fax: 22950-53107


Προς
Τον Υπουργό Υποδομών
Δημήτρη Ρέππα

Κοινοποίηση
1. Βουλευτές Αττικής
2. Πολιτικά κόμματα του Κοινοβουλίου
3. ΟΤΑ Βόρειας Αττικής
4. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αν. Αττικής
5. Νέα Οδός ΑΕ
Καπανδρίτι 9 Οκτωβρίου 2009

Θέμα: Επανεξέταση συστήματος επιβολής διοδίων σε τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2009 τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα διοδίων στο τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, το οποίο σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας Νέα Οδός ΑΕ, εισάγει την πληρωμή των διοδίων σύμφωνα με την χιλιομετρική απόσταση που διανύει ο χρήστης, με αποτέλεσμα όπως ψευδώς ισχυρίζεται, την αισθητή μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των χρηστών που διανύουν μικρές αποστάσεις.

Το σύστημα επιβολής διοδίων βασίζεται στην «Σύμβαση Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης & Εκμετάλευσης του Αυτοκινητόδρομου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ (Α/Κ Μεταμόρφωσης-Μαλιακός, και Συνδετηρίου του ΠΑΘΕ Σχηματάρι-Χαλκίδα» που υπογράφτηκε το 2006 μεταξύ του Δημοσίου και της εταιρείας « ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» και κυρώθηκε με το Ν 3555/2007.

Με βάση τη σύμβαση και ειδικότερα το πρώτο άρθρο & 24.2 περί διοδίων τελών, και συγκεκριμένα την & 24.2.2 και 24.2.5, θεσπίζεται η αρχή του καθορισμού των διοδίων, ανάλογα με την διανυόμενη από τον χρήστη απόσταση.

Στην πραγματικότητα η αρχή αυτή δεν εφαρμόζεται, αφού από την ίδια τη σύμβαση προκύπτουν τα παρακάτω.

Σύμφωνα με την παράγραφο 24.1.2. ο Παραχωρησιούχος και μόνο αυτός, έχει δικαίωμα να εγκαταστήσει και λειτουργήσει εναλλακτικά:

1. Ανοικτό Σύστημα Διοδίων με μετωπικούς σταθμούς, ή με μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς, σε όποιες θέσεις κρίνει αυτός κατάλληλες.
2. Κλειστό Σύστημα Διοδίων που επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή της αρχής του καταβαλλόμενου από το χρήστη τέλους, ανάλογα με τη διανυόμενη απόσταση.

Στη προκειμένη περίπτωση όπως είναι ευνόητο, ο Παραχωρησιούχος υιοθέτησε το Ανοικτό Σύστημα Διοδίων, καταστρατηγώντας την αρχή της αναλογικότητας, αφού με αυτό, τα έσοδα του για τις ίδιες διαδρομές, θα είναι πολλαπλάσια αυτών που θα προέκυπταν με την εφαρμογή του Κλειστού Συστήματος Διοδίων.

Έτσι καθορίστηκαν τρεις ζώνες, με ισάριθμους μετωπικούς σταθμούς, στους οποίους καταβάλλονται διόδια για ολόκληρο το μήκος της ζώνης, ανεξάρτητα από την απόσταση που διανύει ο χρήστης.

Η ζώνη Α/Κ Μεταμόρφωσης - Α/Κ Χαλκίδας μήκους 51 χιλιομέτρων.
Η ζώνη Α/Κ Χαλκίδας –Α/Κ Μαρτίνου μήκους 61,70 χιλιομέτρων.
Η ζώνη Α/Κ Μαρτίνου-181ο χιλ. μήκους 59,80 χιλιομέτρων.

Μετωπικός Σταθμός
Χιλ. Ζώνης
ΙΧ τιμή/χιλ+ΦΠΑ
Διόδια
1. Αφιδνών
51,0
0,03689
1,88
2. Θήβας
61,7
0,03689
2,27
3. Τραγάνας
59,8
0,03689
2,20

Είναι ξεκάθαρο ότι με το σύστημα αυτό καταστρατηγείται πλήρως η αρχή της χιλιομετρικής χρέωσης των διοδίων, σε όλες τις περιπτώσεις που ο χρήστης διανύει μικρότερη απόσταση από το μήκος της ζώνης. Και αυτό ισχύει ειδικότερα για όλους τους κατοίκους του Καπανδριτίου και των γειτονικών ΟΤΑ κατά την μετάβασή τους στην Αθήνα ή στον Άγιο Στέφανο, δεδομένου ότι καταβάλουν διόδια για 51 χιλ. που κοστίζουν 1,85 ευρώ, αντί των 73 λεπτών για την Αθήνα και των 18 λεπτών για τον για τον Άγιο Στέφανο που αναλογεί στη διανυόμενη απόσταση των 20 και 5 χιλ. αντίστοιχα.

Με βάση το ίδιο σύστημα, εγκαταστάθηκαν επίσης πλευρικοί σταθμοί, σε θέσεις που κρίθηκαν κατάλληλες από τον Παραχωρισιούχο, όπου η χρέωση των διοδίων κατά την είσοδο στη ζώνη ή την έξοδο από αυτή, ανεξάρτητα από το μήκος που θα διανυθεί ή διανύθηκε σε αυτή, είναι ανάλογη με το υπολειπόμενο τμήμα της ζώνης από τον πλευρικό σταθμό. Με τον τρόπο αυτό ο κάτοικος του Καπανδριτίου που θα χρησιμοποιήσει τον πλευρικό σταθμό του Καπανδριτίου για να κατευθυνθεί από και προς τον Ωρωπό, θα καταβάλλει 1,05 ευρώ που αναλογούν σε 30 χιλιόμετρα ( Α/Κ Χαλκίδας-πλευρικός σταθμός Καπανδριτίου=30*0,03689=1,05), αντί των 10 λεπτών που αναλογούν στα 3 χιλιόμετρα που διανύονται.

Είναι συνεπώς σαφές ότι και στην περίπτωση των πλευρικών σταθμών, καταστρατηγείται η αρχή της καταβολής των διοδίων ανάλογα με την διανυόμενη διαδρομή, αφού αυτό ισχύει μόνο, όταν διανύεται ολόκληρο το υπολειπόμενο τμήμα της ζώνης.

Εν κατακλείδι θεωρούμε ότι, η ίδια η σύμβαση παραχώρησης για την οποία εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας, παραβιάζει κατάφορα την αρχή της ισότητας μεταξύ των πολιτών και επιβάλλει υπέρμετρη και εντελώς άδικη επιβάρυνση στους κατοίκους της Βόρειας Αττικής.

Υπέρμετρη, διότι δεν ισχύει η αρχή της αναλογικότητας που μόνο κατ΄όνομα θεσπίζεται.

Άδικη και μη αποδεκτή, διότι κατά κύριο λόγο, οι κάτοικοί της καλούνται να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή της Ιονίας Οδού που δεν τους αφορά άμεσα.

Είναι επίσης άδικη, διότι οι κάτοικοι της καλούνται, εξ΄αιτίας της εργασίας τους στην Αθήνα, να καταβάλουν διόδια σε ένα δρόμο, που κατασκευάστηκε από τον Ελληνικό Λαό πριν από 60 χρόνια και αποσβέστηκε προ πολλού ολοσχερώς.

Είναι επί πλέον άδικη, διότι οι κάτοικοι της στερούνται της εναλλακτικής δυνατότητας χρησιμοποίησης των παράδρομων. Και τούτο διότι, αφ΄ενός μεν δεν υπάρχουν παράδρομοι σε όλο το μήκος της ζώνης παραχώρησης και αφ΄ετέρου η κατάσταση των υπαρχόντων είναι τέτοια, που μας φέρνει μερικές δεκαετίες πίσω.

Είναι τέλος άδικο, διότι επεβλήθησαν διαχρονικά διόδια σε μια περιοχή, η οποία αποτελεί τμήμα, προέκταση και συνέχεια του οικιστικού ιστού της Αθήνας και ως εκ τούτου, είναι αδιανόητο να καταβάλλονται από τους κατοίκους διόδια, προκειμένου να μεταβαίνουν καθημερινά από το σπίτι τους στη δουλεία τους και αντίστροφα. Η θέση μας εξ΄άλλου αυτή, έχει εκφραστεί διαχρονικά με αιτήματα, μέσα από αλλεπάλληλες Κοινοτικές, Δημοτικές και Νομαρχιακές αποφάσεις.

Για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε την δυναμική σας παρέμβαση για την αναθεώρηση της σύμβασης παραχώρησης και την εξαίρεση από την καταβολή διοδίων, του τμήματος του δρόμου που εμπίπτει στον ευρύτερο οικιστικό ιστό της Αθήνας.

Παρά ταύτα και παρά την αντίθεσή μας στα σημεία της σύμβασης τα οποία επισημαίνουμε και όχι μόνο, ζητούμε μέχρι την αναθεώρησή της, η καταβολή των διοδίων να είναι σε όλες τις περιπτώσεις ανάλογη με την διανυόμενη απόσταση. Για το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την εγκατάσταση ενός ανάλογου συστήματος, θεωρούμε δίκαιο η διέλευση των κατοίκων του Καπανδριτίου τους οποίους εκπροσωπώ και προφανώς και αυτών των γειτονικών ΟΤΑ από τον μετωπικό σταθμό των Αφιδνών, να γίνεται με βάση κάρτα, η δε καταβολή των διοδίων, να είναι ανάλογη με τα 20 χιλ. που διανύονται μέχρι την αρχή της ζώνης στην Αθήνα και κοστίζουν 73 λεπτά.


Μετά τιμής

Γιαννακούλη-Κελίδου Ευδοξία
Πρόεδρος Κοινότητας Καπανδριτίου