3 Ιαν 2013

45 εκατ. στους παραχωρησιούχους των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων

Συνεχίστηκε, μέχρι τις τελευταίες ημέρες του χρόνου, η ροή τεράστιων χρηματικών ποσών προς τους παραχωρησιούχους προς ικανοποίηση διεκδικήσεών τους ή βάσει συμπληρωματικών συμβάσεων. Με τρεις αποφάσεις το υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών έδωσε συνολικά 45 εκατομμύρια ευρώ στις κοινοπραξίες Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Μορέας και στην Αττική Οδό.

Πιο συγκεκριμένα:

- Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου

Το υπουργείο ενέκρινε τη διάθεση 31,3 εκατ. ευρώ στην κοινοπραξία. Πρόκειται για τμήμα των 169 εκατ. ευρώ μιας ιδιαίτερα συμπληρωματικής σύμβασης που υπεγράφη το 2009 με τον παραχωρησιούχο, για την κατασκευή λωρίδας έκτακτης ανάγκης στις τρεις σήραγγες των Τεμπών και του Πλαταμώνα. Το ποσό είχε αποφασιστεί να δοθεί σε τέσσερις δόσεις, ωστόσο το 2012 προκειμένου να μην εμφανιστούν προβλήματα στατικότητας στις ημιτελείς σήραγγες ο τρόπος καταβολής του διαφοροποιήθηκε, για να εκταμιευτεί άμεσα το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας δόσης. Υπάρχει ένα σημείο που αξίζει προσοχής: η απόφαση τροποποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου (με νέα απόφαση του αναπληρωτή υπουργού κ. Σταύρου Καλογιάννη), η οποία ωστόσο δεν δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια και επομένως τυπικά δεν ισχύει. Με την απόφαση της 19ης Δεκεμβρίου ο τρόπος υπολογισμού των δόσεων αλλάζει και πάλι, εξαρτώμενη από την έκθεση του ανεξάρτητου μηχανικού για την πρόοδο των έργων πολιτικού μηχανικού στις σήραγγες. Μόλις 9 ημέρες μετά έρχεται έγγραφο του παραχωρησιούχου και του κατασκευαστή, σύμφωνα με το οποίο οι σήραγγες έχουν διανοιχθεί κατά 92,29%. Και την ίδια ημέρα η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης για τη διάθεση των 31,3 εκατ. ευρώ.

- Μορέας

Καταβάλλονται στην κοινοπραξία 10 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την τελευταία δόση των 68,4 εκατ. ευρώ τα οποία συμφωνήθηκε (το 2008 και το 2009) να καταβληθούν στον Μορέα ως αποζημίωση για την καθυστέρηση στην ημερομηνία έναρξης της παραχώρησης του έργου. Η δόση θα έπρεπε κανονικά να καταβληθεί στις 30 Μαΐου, ωστόσο ο Μορέας ζήτησε την ταχύτερη καταβολή της δόσης, προκειμένου να βελτιωθεί η ρευστότητα του έργου (και δεχόμενος να αφαιρεθούν οι τόκοι). Το αίτημα έγινε αποδεκτό με το σκεπτικό ότι «θα σηματοδοτήσει, έναντι των δανειστριών τραπεζών, την αποφασιστικότητα του Δημοσίου για την ολοκλήρωση του έργου».

- Αττική Οδός

Οπως προκύπτει από την απόφαση, το 2000 το Δημόσιο συμφώνησε να αποζημιώσει την «Αττική Οδός» λόγω καθυστερήσεων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Οι δύο πλευρές προσέφυγαν σε διαιτησία για το ύψος της αποζημίωσης: η απόφαση εκδόθηκε το 2005 και εκτελέστηκε στα τέλη του 2012.


Πηγή:
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_02/01/2013_506519