29 Οκτ 2009


Α
Ν
Τ
Ι
-
Δ
Ρ
Α
Σ
Ε


ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑΕΙ Η ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ
Επιθυμία και επιδίωξη όλων είναι η πλήρης κατάργηση των διοδίων, αλλά μέχρινα επιτευχθεί, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα.
Για τους χρήστες της ΠΑΘΕ ισχύει ο νόμος 3555/2007(που κύρωσε την σύμβαση
της ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ με το ελληνικό Δημόσιο).
Για τους κατοίκους των περιοχών όπου λειτουργούν διόδια,ο νόμος 2539/1997
που τους απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής διοδίων και φυσικά
για όλους ισχύει το Σύνταγμα της Ελλάδας.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ,ο νόμος 3555/2007 ΦΕΚ 81 Α,προβλέπει
- Αρθρο 24.2.2… ισχύει η αρχή καθορισμού των διοδίων –τελών, ανάλογα με
την διανυόμενη από το χρήστη απόσταση.
- Αρθρο 24.1.3.. ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την στα-
διακή εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος.
- Αρθρο 18.2.2…μέσα σε 20 μήνες ήτοι μέχρι 26/12/2008 θα έπρεπε να είχαν
ολοκληρωθεί όλα τα έργα και εγκαταστάσεις στο τμήμα Μεταμόρφωση- Σχη-
ματάρι (εκτός από τον Α/Κ Βαρυμπόπης)
- Αρθρο 18.2.3..μέσα σε 32 μήνες ήτοι μέχρι 26/12/2009 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα και εγκαταστάσεις στο τμήμα Μεταμόρφωση-Αγ.Κωνσταντίνος δηλαδή και το πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα του άρθρου 24.2.5.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η δυνατότητα που δόθηκε στον Παραχωρησιού-
χο να τοποθετήσει μετωπικά διόδια στις Αφίδνες και να εισπράττει Διόδια για όλο το τμήμα των 51 χλμ από Μεταμόρφωση έως Σχηματάρι, ανεξάρτητα από την διανυόμενη απόσταση, εκτός από το ότι έχει νομικά κενά που θα αναφερθούν στη συνέχεια, ήταν και εντελώς προσωρινού χαρακτήρα, μέχρι δηλαδή να εκπνεύσουν οι τμηματικές προθεσμίες του άρθρου 18,επομένως η λειτουργία του με τον σημερινό τρόπο είναι εντελώς αυθαίρετη και παράνομα.

ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΟΜΟΥ 3555/2007

1. Τα διόδια στο τμήμα των 151 χλμ της ΠΑΘΕ από Μεταμόρφωση έως Σχηματάρι
που έχει κατασκευαστεί από και με χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και
της Ευρωπαικής Ενωσης ,δεν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα για τους χρήστες, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος τους (65% έως 90%)προορίζεται για την κατασκευή της Ιονίας Οδού στο Δυτικό τμήμα της χώρας και έτσι παραβιάζονται τα
Αρθρα 4.2 και 4.5 του Συντάγματος,που ορίζουν ‘ότι οι Ελληνες έχουν ίσες υποχρεώσεις και συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη,ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

2. Η επιβολή διοδίων που αντιστοιχούν σε χρήση 51 χλμ σε όσους εισέρχονται-εξέρχονται από ενδιάμεσους κόμβους, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί ο σταθμός των Αφιδνών (π.χ. για τα 6 χλμ από Αφίδνες μέχρι Αγ. Στέφανο, καλούμαστε να πληρώσουμε για χρήση 51 χλμ) είναι αντίθετη με τα άρθρα 24.2.2. ,24.1.3 και
24.2.5. του 3555/2007 καθώς και με το άρθρο 25 του Συντάγματος, γιατί συνιστά καταχρηστική άσκηση δικαιώματος και δεν σέβεται την αρχή της αναλογικότητας
.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

-Στο άρθρο 24.1.5(2) i και ii,προβλέπεται ότι ο Παραχωρησιούχος μπορεί να απαιτήσει από το χρήστη που δεν πλήρωσε, την καταβολή του εικοσαπλάσιου του αντιτίμου σαν αστική ποινή με τις ακόλουθες προυποθέσεις και διαδικασίες.
α) Πρέπει να έχει πάρει Αδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιεί κάμερες.
Β) Να στείλει στο αρμόδιο Υπουργείο την φωτογραφία των πινακίδων με σημείω-
ση του χρόνου διέλευσης, το οποίο πρέπει μέσα σε 5 ημέρες να δώσει τα στοι-
χεία του κατόχου του οχήματος και στη συνέχεια ο Παραχωρησιούχος μπορεί να
ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής, εφ΄ όσον περάσουν 15 ημέρες και
ο χρήστης δεν έχει πληρώσει.

- Η διάταξη όμως αυτή του άρθρου 24.1.5 είναι αντισυνταγματική γιατί α) δεν παρέχει στον πολίτη το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης (άρθρο 20.2) και
Β) γιατί δίνει στο προσωπικό του Παραχωρησιούχου, που μπορεί να προσλαμβάνει οποιονδήποτε για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και με ανεξέλεγκτα προσόντα
και ιδιότητες, αρμοδιότητες δημοσίου υπαλλήλου (άρθρο 103.1 του Συντάγματος).

-Στο ίδιο άρθρο ρητά αναφέρεται ότι το Δημόσιο (Αστυνομία, Τροχαία και Δ.Ο.Υ)
δεν έχει καμία ανάμειξη στη διαδικασία επιδίωξης είσπραξης του αντιτίμου και
της αστικής ποινής, πρόκειται δηλαδή για μια οικονομική διαφορά μεταξύ του ιδιώτη χρήστη και του ιδιώτη ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι σχεδόν βέβαιο ότι εάν ο Παραχωρησιούχος
προσπαθήσει μέσω διαταγής πληρωμής να εισπράξει από εμάς πρόστιμα, τα Δικαστήρια όπου θα προσφύγουμε θα μας δικαιώσουν και η εταιρεία θα έχει
γενικότερα προβλήματα σχετικά με τη νομιμότητα της Σύμβασης του.

Όμως εκτός από την παράνομη αυθαίρετη και καταχρηστική απαίτηση καταβολής
Διοδίων, η μη συμμόρφωση του Παραχωρησιούχου με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και η αδιαφορία του Δημοσίου ,έχουν προκαλέσει προβλήματα
οδικής ασφάλειας στον επικίνδυνο και ημιτελή παράπλευρο δρόμο από Αγιο Στέφανο μέχρι Μαλακάσα γιατί,
α) Για να αποφύγουν τα διόδια των Αφιδνών, σχεδόν όλα τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, κινούνται στον παράπλευρο δρόμο που είναι γεμάτος λακκούβες και εξογκώματα, μιας και οι προδιαγραφές του δεν είναι για βαριά κυκλοφορία, δεν έχει διαχωριστική λωρίδα, ούτε κατάλληλη σήμανση, με αποτέλεσμα συνεχή δυστυχήματα και απίστευτη ταλαιπωρία. Ο παράπλευρος δρόμος αντί να εξυπηρετεί τους κατοίκους και την τοπική κυκλοφορία έχει αποκτήσει κίνηση
Εθνικής οδού.
Β) Από τη μια πλευρά (δεξιά προς Αθήνα)ο παράπλευρος παραμένει ημιτελής, αφού διακόπτεται στη Μαλακάσα από Σφενδάλη έως τις Αφίδνες ,παρακάτω στις Αφίδνες από την ιδιοκτησία ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ και στον Αγ.Στέφανο από το στρατόπεδο
της 651 ΑΒΥΠ .

Εμείς οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι των περιοχών από Αφίδνες, μέχρι Ωρωπό
δεν υποκύπτουμε στο εκβιαστικό δίλημμα ή να πληρώνουμε το παράνομο χαράτσι ή να διακινδυνεύουμε τη ζωή μας στον άθλιο και ημιτελή παράδρομο
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ, δεν δίνουμε ονοματεπώνυμο, δεν παραλαμβάνουμε κανένα χαρτί
και ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ την κρίση των Δικαστηρίων

Η διαμαρτυρία μας στο σταθμό διοδίων Αφιδνών, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2009


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ: Τιμούμε τους ήρωες του χτές με τους άγωνες του σήμερα!
«Να καταργηθεί η αποικιακού τύπου σύμβαση παραχώρησης των εθνικών μας δρόμων»

Με τη παρουσία εκατοντάδων κατοίκων της Βορειανατολικής Αττικής ανοίχθηκαν τα διόδια και επιτράπηκε η ελεύθερη διέλευση των διερχομένων οχημάτων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το συνεχιζόμενο χαράτσι.


Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την τελική δικαίωση...Μεγάλες οι αντιδράσεις και των κατοίκων στην Τραγάνα
Το πρόχειρο γκισέ που στήθηκε ως σταθμός διοδίων και λειτουργεί τον τελευταίο καιρό, βρίσκεται ουσιαστικά κοντά στα πρώτα σπίτια και με τη λειτουργία του έχει δημιουργήσει μεγάλη αύξηση της κυκλοφορίας στην περιοχή, ενώ ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι ατυχημάτων για τους κατοίκους και κυρίως τα μικρά παιδιά, καθώς κατά μήκος του δρόμου βρίσκεται το νηπιαγωγείο και το σχολείο.

28 Οκτ 2009

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΩΠΙΚΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΡΑΓΑΝΑΣ ΣΤΙΣ 1/11/2009

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΩΠΙΚΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΡΑΓΑΝΑΣ
ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,την ΚΥΡΙΑΚΗ 1-11-09 3:00 με 5:00 το απόγευμα

Η Συντονιστική Επιτροπή του Τ.Δ. ΤΡΑΓΑΝΑΣ
e-mail: traganaoxidiodia@yahoo.gr

27 Οκτ 2009

ΕΡΩΤΗΣΗ στη ΒΟΥΛΗ

Προς τους Υπουργούς:
- Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ: Νέα διόδια, νέα άδικη και υπέρμετρη επιβάρυνση για τους κατοίκους της Βόρειας Αττικής, Βοιωτίας και Φθιώτιδας. Μεγάλη η ταλαιπωρία των οδηγών στον οδικό άξονα Αθήνας-Λαμίας.

Σοβαρότατα κοινωνικά, αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά προβλήματα προκαλούνται για τους κατοίκους των περιοχών Βόρειας Αττικής, Βοιωτίας, Φθιώτιδας και αφόρητη ταλαιπωρία υφίστανται διερχόμενοι οδηγοί, εξαιτίας της εγκατάστασης νέων σταθμών είσπραξης διοδίων αλλά και την επιβολή υπέρμετρων αυξήσεων σε όλους τους κόμβους του άξονα Αθήνα –Λαμία.
Τα προβλήματα ξεκίνησαν με το νέο σύστημα επιβολής διοδίων που βασίζεται στην «Σύμβαση Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης & Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός» από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ (Α/Κ Μεταμόρφωσης- Μαλιακός ), και Συνδετήριου του ΠΑΘΕ Σχηματάρι-Χαλκίδα» που δημοπρατήθηκε το 2002 και υπογράφτηκε το 2006 μεταξύ του Δημοσίου και της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ». Με τη Σύμβαση παρέχεται η ευχέρεια στην κατασκευαστική εταιρεία να επιβάλει υψηλές αυξήσεις στα διόδια σε τρία στάδια.
Συγκεκριμένα, στον άξονα Αθηνών-Λαμίας η κατάσταση εμφανίζεται ως εξής:

  • Υψηλές ανατιμήσεις «μετωπικών» διοδίων κατά μήκος της εθνικής οδού. Οι πρώτες κυμάνθηκαν από 35% έως 180% πέρυσι. Φέτος, ακολούθησαν αυξήσεις από 52% ως 73% με πρόσχημα τη χιλιομετροχρέωση, ενώ νέες αυξήσεις προβλέπονται τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι η εταιρεία έχει το δικαίωμα νέας αύξησης τουλάχιστον στο ύψος του πληθωρισμού.
  • Άρχισε η εφαρμογή «πλευρικών» διοδίων στους κόμβους της Εθνικής οδού. Η εκκίνηση έγινε από τον κόμβο Βαρυμπόμπης, Αγίου Στεφάνου-Κρυονερίου, Μαλακάσας, Αυλώνας κ.λ.π. Τα «πλευρικά» διόδια θα εκτείνονται σε όλο το μήκος της Εθνικής οδού (Μαλακάσα 38ο χλμ, Οινόφυτα 49ο, Θήβα 84ο, Τραγάνα 133ο, Αταλάντη κ. ά).


Με βάση τα παραπάνω, ένας εργαζόμενος που έχει τόπο διαμονής τον Αυλώνα ή την Αθήνα και αντίστοιχα ως τόπο εργασίας την Αθήνα ή τον Αυλώνα, ενώ πλήρωνε για την ως άνω διαδρομή προ διετίας 1,40 €, σήμερα πληρώνει 5,30 € την ημέρα (αύξηση 378,5%) και αυτό διότι: Στην διαδρομή Αθήνα-Αυλώνα υπήρχαν μόνο τα «μετωπικά» διόδια στον κόμβο Αφίδνες-Καπανδρίτι μονής διέλευσης και αξίας 1,40€. Πριν 1,5 χρόνο περίπου τα διόδια αυξήθηκαν από 1,40€ σε 2,75€ και πριν από 2 μήνες περίπου η μονή διέλευση των 2,75€ αντικαταστάθηκε με 1,85€ κατά την άνοδο και 1,85€ κατά την κάθοδο, συνολικά 3,70€. Επί πλέον, εκτός από τα «μετωπικά» διόδια, καλείται να πληρώσει και «πλευρικά» κατά την είσοδο και έξοδο από την πόλη (Αυλώνα), συνολικά 1, 60€ (0,80€ για την είσοδο και 0,80 για την έξοδο). Σύνολο τελικό 5,30€.

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα αρκετοί οδηγοί, προσπαθώντας να αποφύγουν τους πολλούς σταθμούς διοδίων, να αναζητούν παράδρομους, οι οποίοι αφενός δεν υπάρχουν σε όλο το μήκος της Εθνικής οδού και αφετέρου η κατάσταση των υπαρχόντων είναι άθλια, με συνέπεια να δημιουργείται κυκλοφοριακό χάος, ιδιαίτερα για τους κατοίκους των περιοχών που χρησιμοποιούν τους παράδρομους για πρόσβαση στις κατοικίες τους.
Ειδικότερα, πολλά αυτοκίνητα (κυρίως φορτηγά), προκειμένου να αποφύγουν τα «μετωπικά» διόδια Αφιδνών –Καπανδριτίου με αντίτιμο 4,5€, κινούνται στον παράδρομο και εισέρχονται όλα μαζί στο ύψος της Μαλακάσας πληρώνοντας μόνο 2€. Το αποτέλεσμα είναι τραγικό, ειδικά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Δημιουργούνται ουρές χιλιομέτρων, παρατηρούνται καθυστερήσεις πολλών ωρών, αύξηση κατανάλωσης καυσίμων, αφάνταστη ταλαιπωρία οδηγών και επιβατών, εκνευρισμός και αύξηση τροχαίων ατυχημάτων(ιδιαίτερα στο τμήμα Αγ. Στεφάνου-Μαλακάσας).
Επίσης, είναι απαράδεκτη η λογική της προείσπραξης διοδίων χωρίς μάλιστα δημιουργία παράδρομων και πολύ περισσότερο για τη χρηματοδότηση άλλων οδικών αξόνων (Ιόνιας οδού) των οποίων δεν κάνουν χρήση οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών.

Επειδή η Σύμβαση παραχώρησης κινείται στη λογική της υπέρμετρης κερδοσκοπικής επιβολής διοδίων και ιδιωτικοποίησης των υποδομών.
Επειδή είναι αδιανόητο να καταβάλλονται διόδια από κατοίκους-εργαζόμενους,προκειμένου να μεταβαίνουν καθημερινά στην εργασία τους.
Επειδή είναι διπλά άδικο να ζητείται να καταβάλλουν οι κάτοικοι των προαναφερομένων περιοχών διόδια για ένα δρόμο, που κατασκευάστηκε από τον Ελληνικό λαό πριν 60 χρόνια και αποσβέστηκε προ πολλού ολοσχερώς και να καλούνται να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή άλλων οδικών αξόνων που δεν τους αφορούν άμεσα.


Ερωτώνται οι Υπουργοί:

  1. Πως σχολιάζουν τις ως άνω περιγραφόμενες καταστάσεις και αν συμφωνούν με τις απαράδεκτες συμβάσεις παραχώρησης, τις συνεχείς αυξήσεις των διοδίων, το υπερβολικό ύψος τους, αλλά και την καθημερινή αδικαιολόγητη επιβάρυνση διερχόμενων εργαζομένων από τα εν λόγω διόδια.
  2. Σκοπεύουν να προχωρήσουν άμεσα σε ενέργειες και να αναλάβουν πρωτοβουλίες προκειμένου να αναθεωρηθεί ή και να καταργηθεί η Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Δημοσίου και της «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», με βασικό στόχο, πέραν των άλλων, το δραστικό περιορισμό και την κατάργηση σταδιακά όλων των διοδίων;
  3. Τι μέτρα θα λάβουν και με ποιο χρονοδιάγραμμα προκειμένου να κατασκευαστούν και να αναβαθμιστούν οι ως άνω πάροδοι της Εθνικής Οδού, με προτεραιότητα την επισκευή όλων των επικίνδυνων τμημάτων τους;


Οι ερωτώντες Βουλευτές


ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

25 Οκτ 2009

ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ "ΟΧΙ" ... στις 28 Οκτώβρη ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ !!!

ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΜΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΜΑΣ ....ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΟΙΔΙΑ... ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ του δημου ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ να παραβρεθουν στις καταληψεις διοδιων:

  1. πλευρικα διοδια Τραγανας Παρασκευη 23/10/2009 4.30-7,30 μμ
  2.  λεμε ΟΧΙ στα διοδια ...την 28η Οκτωβριου το απογευμα 4.00-6,00μμ

τα αιτηματα μας

  1. άμεση καταργηση πλευρικων διοδιων στο κομβο Τραγανας ... ΟΧΙ στον κοινωνικο και οικονομικο αποκλεισμο του χωριου μας σημερα και των αλλων οικισμων αυριο μιας και θα μπουνε διοδια σε ολους τους κομβους ..
  2. να μην πληρωνουν τα μετωπικα διοδια Τραγανας ολοι οι κατοικοι των δημων,Αγ.Κωνσταντινου ,Δαφνουσιων,Αταλαντης,Μαλεσινας,Οπουντιων, μιας και ζουμε και εργαζομαστε σ αυτην την περιοχη....
  3. να ολοκληρωθουν οι παραπλευροι δρομοι ωστε να φτανουμε σε ολους τους προορισμους ασφαλεις και χωρις διοδια και χωρις να περνουν μεσα απο τους οικισμους οι παραπλευροι...
ο προεδρος του Τ.Σ. ΤΡΑΓΑΝΑΣ ΑΡΓ. Α. ΑΛΕΞΙΟΥ
και 12μελης επιτροπη αγωνα ΛΟΚΡΙΔΑΣ

24 Οκτ 2009

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΗ 2009 3 μμ. στα ΔΙΟΔΙΑ ΑΦΙΔΝΩΝ

ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΗ 3 μμ. στα ΔΙΟΔΙΑ ΑΦΙΔΝΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Οι χιλιάδες κάτοικοι ,εργαζόμενοι και φορείς της Βόρειας Αττικής,
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ για μια ακόμη φορά το απαράδεκτο και προκλητικό ξεπούλημα των εθνικών μας δρόμων στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.
ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ γιατί οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της περιοχής μας, που έχουμε χρυσοπληρώσει την Ε.Ο., από τη φορολογία και από τα πανάκριβα διόδια που τόσα χρόνια πληρώνουμε, καλούμαστε να πληρώνουμε για έργα που το κράτος είχε και έχει υποχρέωση να κατασκευάσει και να παρέχει δωρεάν στους πολίτες.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα, γιατί αυτό επιβαρύνει περισσότερο το εισόδημα των κατοίκων και εργαζομένων περιοχής μας ,που χρησιμοποιούν την Ε.Ο πηγαίνοντας στα σπίτια και τις εργασίες τους καθώς δεν υπάρχουν παράδρομοι, ούτε αστική συγκοινωνία και κατάλληλο οδικό δίκτυο.
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΔΙΟΔΙΑ και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να καταργηθεί η αποικιακού τύπου σύμβαση παραχώρησης των εθνικών μας δρόμων. Μια σύμβαση που επιτρέπει στην «παραχωρησιούχο» εταιρεία να τοποθετεί διόδια μετωπικά και πλευρικά όπου και όσα θέλει, αδιαφορώντας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα συγκοινωνιακά προβλήματα που δημιουργούνται ,καθώς και να αυξάνει κάθε χρόνο τις τιμές των διοδίων.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ άμεσα μαζί με το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής και τους 14 Δήμους και Κοινότητες της Βόρειας Αττικής να καταργηθούν ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ εντός της Αττικής, και ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΜΕ τον αγώνα μας με τους κατοίκους και των άλλων περιοχών της χώρας μας για ελεύθερους δρόμους χωρίς διόδια.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να κατασκευαστούν άμεσα οι παράδρομοι και τα αναγκαία έργα υποδομής για ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο.
ΚΑΛΟΥΜΕ τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της περιοχής μας στη συγκέντρωση της Τετάρτης 28/10 ώρα 3 μ.μ. στα Διόδια των Αφιδνών (Προσυγκέντρωση για τις περιοχές Ωρωπού-Αυλώνα,Μαλακάσας ώρα 2,30 μ.μ. κόμβος Μαλακάσας)και μαζί με τους κατοίκους της Φθιώτιδας που θα διαδηλώνουν την ίδια ώρα στη Τραγάνα,
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΑΣ και να ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

20 Οκτ 2009

Στον ΣΚΑΪ ο νομάρχης Ανατολικής Αττικής,δήλωσε:

"Να μεταφερθούν τα διόδια Αφιδνών μετά τη Μαλακάσα"

"Χαράτσι" χαρακτήρισε ο νομάρχης Ανατολικής Αττικής τα νέα διόδια που είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν οι κάτοικοι των γύρω περιοχών

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Λεωνίδας Κουρής πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει παράπλευρη οδός εξυπηρέτησης και οι κάτοικοι αναγκάζονται να πληρώνουν διόδια ακόμα και για τα σχολεία ή τα ψώνια τους.

Νομαρχία και δήμοι ζητούν σχεδόν ομόφωνα να μεταφερθούν τα διόδια Αφιδνών μετά τη Μαλακάσα, με στόχο να μην τα πληρώνουν οι κάτοικοι της Βορειοανατολικής Αττικής που πραγματοποιούν μικρές αποστάσεις μέσω της Αθηνών - Λαμίας. 


Περισσότερα:
http://www.skai.gr/news/greece/article/129615/ΝαμεταφερθούνταδιόδιαΑφιδνώνμετάτηΜαλακάσα/

18 Οκτ 2009

Νέα, δυναμική , διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 11 το πρωι απο το Συντονιστικο Β.Α ΑΤΤΙΚΗΣ κατα των νεων διοδίων.

Σχηματίζοντας αυτκινητοπομπη απο τον κομβο της Μαλακασας προς τα διοδια Αφιδνων οπου άνοιξαν τα διόδια και για πάνω από 1,5 ώρες τα αυτοκίνητα διέρχονταν χωρίς οι οδηγοί να πληρώνουν τα υπέρογκα χαράτσια τους.
ΑΥΡΙΟ 19-10 ΣΤΙΣ 7μ.μ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ .
Την Τετάρτη 22-10-2009 στις 6.30 συνεδριάζει το συντονιστικό στα γραφεία της ομοσπονδίας συλλόγων Ωρωπου για την κλιμακωσή του αγώνα μας.

VIDEO ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΟ http://gekollias.blogspot.com/

17 Οκτ 2009

Νέος ξεσηκωμός για τα διόδια

Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ
Νέες κινητοποιήσεις κατά των ληστρικών διοδίων στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας ετοιμάζουν την Κυριακή οκτώ δήμοι και δεκάδες φορείς της ΒΑ Αττικής, ενώ τη Δευτέρα το πρόβλημα θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του νομαρχιακού συμβουλίου Ανατολικής Αττικής.

Κάτοικοι της ΒΑ Αττικής διαμαρτύρο-νται για το άδικο, όπως λένε, σύστημα χρέωσης
«Είναι άδικο. Για μια διαδρομή 10 χλμ. πληρώνουμε διόδια 3,70 ευρώ», δήλωσε στην «Ε» ο μηχανικός Τάκης Κουρής, από τους πρωτεργάτες των κινητοποιήσεων. Μας εξηγεί ότι αυτή είναι η επιβάρυνση για έναν κάτοικο των Αφιδνών ή του Καπανδριτίου που θέλει να πάει στον Αγιο Στέφανο, μια απόσταση μόλις 5 χλμ., όπου βρίσκεται η εφορία και το ΙΚΑ. «Υπολογίσαμε ότι μας στοιχίζει 0,37 ευρώ το χιλιόμετρο, όταν η ταρίφα στο ταξί είναι 0,48 ευρώ», αποκάλυψε. Το ίδιο δυσβάσταχτη είναι και η επιβάρυνση για όσους μπαίνουν από τον κόμβο Καπανδριτίου και κινούνται προς Ωρωπό. Για 3 χλμ. μόλις καταβάλλουν 1,05 ευρώ, αντί των 10 λεπτών που τους αναλογεί με τη χιλιομετροχρέωση.

Αμεσο αποτέλεσμα είναι η στροφή των οδηγών προς το παράπλευρο δίκτυο, όπου όμως η κατάσταση του οδοστρώματος είναι τραγική. Χθες, λόγω της βροχής και ενός ελαφρού τροχαίου με μικρό φορτηγό, σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων.

«Εχουμε ουρές και στο ρεύμα προς Αθήνα, λόγω του νέου σταθμού στις Αφίδνες, και φοβούμαστε ότι σε μεγάλες εξόδους, όπως την τελευταία Κυριακή, αρκετοί οδηγοί, για να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα, θα αναζητήσουν νέες διαδρομές μέσω Αγίου Μερκουρίου», υπογραμμίζει ο μηχανικός, και αναλογίζεται τους κινδύνους για τον εθνικό δρυμό κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Επισημαίνει ότι είναι ατυχής η επιλογή της τοποθεσίας για τον νέο σταθμό διοδίων σε ανηφορικό σημείο, που σημαίνει πρόσθετη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από το συνεχές «σταμάτα-ξεκίνα» των οχημάτων.

Στην προχθεσινή σύσκεψη μετείχαν οι δήμαρχοι και κοινοτάρχες Αγίου Στεφάνου, Πολυδενδρίου, Καπανδριτίου, Κρυονερίου, Αφιδνών, Ωρωπού, Μαλακάσας και Αυλώνα, καθώς και εκπρόσωποι δεκάδων φορέων. Αποφασίστηκε η συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής που θα ζητήσει συνάντηση με τη νέα ηγεσία του υπουργείου Υποδομών. Η συγκέντρωση έχει οριστεί για την Κυριακή στις 10.30 π.μ. στα διόδια της Μαλακάσας. Θα ακολουθήσει πορεία ώς τον σταθμό Αφιδνών, όπου προγραμματίζονται συμβολικές κινήσεις.

«Η αρχή της αναλογικότητας είναι μόνο κατ' όνομα», αναφέρει η κοινοτάρχης Καπανδριτίου Ευδοξία Γιαννακούλη-Κελίδου σε επιστολή της προς τον υπουργό Δημ. Ρέππα, που κοινοποιείται προς όλους τους βουλευτές της Αττικής. Επισημαίνει ότι είναι δίκαιο οι κάτοικοι των γύρω περιοχών που διέρχονται από τον σταθμό Αφιδνών να εφοδιαστούν με ειδική κάρτα και να πληρώνουν 0,73 ευρώ, όσα αναλογούν στα 20 χλμ. που διανύουν ώς την είσοδο της Αθήνας. Με την αύξηση που επιβλήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, οι εισερχόμενοι στην εθνική οδό από τον κόμβο Καπανδριτίου πληρώνουν 1,85 ευρώ, τιμή που αντιστοιχεί σε 51 χλμ.

Η επιστολή έχει αναφορές και στην ουσία της σύμβασης για τον αυτοκινητόδρομο και επισημαίνει ότι καταστρατηγείται η πρόβλεψη για χρέωση ανάλογα με τα χιλιόμετρα που διανύει κάθε όχημα, αφού υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης ανοικτού συστήματος διοδίων, με μετωπικούς σταθμούς και τιμές κατά ζώνες. *

απο http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=92548

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή για τα διόδια

Εντείνονται οι διαμαρτυρίες ενάντια στα νέα διόδια στις εθνικές οδούς. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Μαλακάσα και πορεία στα διόδια Αφιδνών πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Κυριακή οι κάτοικοι και οι φορείς της βόρειας Αττικής.

Συνάντηση με υφυπουργό

Σε συγκέντρωση που πραγματοποίησαν χθες αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους προκειμένου να πετύχουν τη μείωση του κομίστρου και την ανακατασκευή του δικτύου των παραδρόμων. Οι τοπικοί άρχοντες θα επιδιώξουν συνάντηση με τον υφυπουργό Υποδομών.

Χθες πραγματοποιήθηκε στη Μαλακάσα συνάντηση εκπροσώπων των δήμων και κοινοτήτων της Βόρειας Αττικής, που επηρεάζονται από τη λειτουργία σταθμών διοδίων στις εισόδους της εθνικής οδού και από την αύξηση στα διόδια των Αφιδνών. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τον Αγιο Στέφανο, τη Μαλακάσα, τον Αυλώνα, το Συκάμινο, τον Ωρωπό, το Μαρκόπουλο Ωρωπού, το Καπανδρίτι, τις Αφίδνες και τον Κάλαμο, ενώ συμπαράσταση δήλωσαν οι εκπρόσωποι της Ανοιξης και του Κρυονερίου. Οι τοπικοί άρχοντες αποφάσισαν να συντονίσουν τις κινήσεις τους προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μέτωπο ενάντια στη λειτουργία του νέου πλευρικού σταθμού διοδίων στη Μαλακάσα και στην αύξηση των διοδίων στον πλευρικό σταθμό Καπανδριτίου και στα διόδια Αφιδνών.

Οπως αποφάσισαν, στις 11 το πρωί της Κυριακής θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Μαλακάσα, δίπλα στην εθνική οδό. Θα ακολουθήσει πορεία με αυτοκίνητα έως τα Κιούρκα, με άρνηση καταβολής διοδίων στη Μαλακάσα και στις Αφίδνες. «Δεν θα κάνουμε πίσω. Πιστεύουμε ότι το δίκιο είναι με το μέρος μας», λέει στην «Κ» ο κοινοτάρχης Μαλακάσας, κ. Κώστας Λίτσας. «Δεν θέλουμε νέα διόδια. Αντίθετα θέλουμε να επιδιορθωθούν οι παράδρομοι, που σήμερα είναι σε κακά χάλια». Οπως αποφάσισαν οι εκπρόσωποι των δήμων και κοινοτήτων της Βόρειας Αττικής, ομάδα νομικών θα εξετάσει τον τρόπο προσβολής της σύμβασης παραχώρησης, ενώ το συντονιστικό θα επιδιώξει συνάντηση με τον υφυπουργό Υποδομών κ. Γιάννη Μαγκριώτη για να εκθέσει το πρόβλημα. «Το θέμα δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά όλους», λέει ο κ. Λίτσας. «Δεν μπορεί να χρειάζεσαι ένα μεροκάματο σε διόδια για να πας στη Θεσσαλονίκη».
απο
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_16/10/2009_333592

«Καίνε» πάλι τα διόδια μόλις έκλεισαν οι κάλπες

Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ
Με έναν «μπουναμά» προς τους οδηγούς αφήνει το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ ο κ. Σουφλιάς. Μόνο για λίγες ημέρες, πριν και μετά τις εκλογές, ίσχυσαν οι εκπτώσεις σε ορισμένους σταθμούς διοδίων της εθνικής οδού Αθηνών -Λαμίας. Από χθες και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, οι οδηγοί βρέθηκαν μπροστά σε φωτεινές επιγραφές που τους ειδοποιούσαν για τις αυξήσεις. Οι ουρές σχημάτιζαν χιλιόμετρα, ενώ δεν έλειψαν οι διαπληκτισμοί οδηγών με εργαζόμενους στα διόδια. Για πολλές ώρες επικρατούσε το απόλυτο μπάχαλο.
Οι κατασκευαστές του αυτοκινητόδρομου από Μεταμόρφωση Αττικής έως Σκάρφεια Φθιώτιδας, κατοχυρωμένοι από τη σύμβαση που έχουν υπογράψει το 2007 με τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, είχαν ανακοινώσει νέες «τσιμπημένες» τιμές διοδίων, την πληρωμή και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού, καθώς και τη λειτουργία πέντε πλευρικών σταθμών είσπραξης, που είχαν τεθεί σε εφαρμογή στις 29 Σεπτεμβρίου. Μετά τις έντονες αντιδράσεις οδηγών, αλλά και παρέμβαση του κ. Σουφλιά, την πρώτη ημέρα είχαν γίνει μειώσεις μόνο στο σταθμό των Αφιδνών και τα Ι.Χ. πλήρωναν 1,40 ευρώ ανά κατεύθυνση αντί του 1,85 που είχε ανακοινωθεί, ενώ είχε ανασταλεί η λειτουργία των περισσότερων πλευρικών σταθμών.

«Πάρτε μέτρα»

Οι κάτοικοι των δήμων της ΒΑ Αττικής, που χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση τον εθνικό δρόμο για να πάνε στη δουλειά τους, συγκεντρώθηκαν το περασμένο Σάββατο στις Αφίδνες και αποφάσισαν να οργανώσουν κινητοποίηση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στις 11 π.μ. στο πάρκο, με βασικό αίτημα να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί το πρωτοφανές χαράτσωμα.

Επρόσωπος της επιτροπής πρωτοβουλίας μιλώντας στην «Ε» αποκάλυψε ότι ο λεγόμενος «ορθολογισμός» προβλέπει ίδιες τιμές διοδίων για όσους πάνε στις Αφίδνες και στη Χαλκίδα. Στην περίπτωση των Αφιδνών, που αποτελεί για πολλούς περιοχή μόνιμης κατοικίας, οι οδηγοί πληρώνουν 1,85 ευρώ............
συνεχεια απο
http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=89448

Παρέμβαση νομαρχίας και δήμων Βοιωτίας για τα διόδια

Αναγκαία κρίθηκε σε σύσκεψη της νομαρχίας και των δήμων της Βοιωτίας η παρέμβαση της νέας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την επανεξέταση της παραχώρησης των διοδίων σε ιδιώτη στην οποία είχε προχωρήσει η προηγούμενη κυβέρνηση της Ν.Δ. Όπως επεσήμαναν κατά την διάρκεια της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στη ΝΑΒ τόσο ο νομάρχης όσο και οι δήμαρχοι οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι οδηγοί αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα ενώ ορατός είναι και ο κίνδυνος για την ασφάλειά τους από την υπερφορτωμένη πλέον από την κίνηση παλαιά εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας .....
συνεχεια στο
http://www.diavima.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=782&Itemid=27

Το νέο σύστημα χρέωσης διοδίων καταγγέλλει το Ε.Κ Λιβαδειάς

15.10.09

Το Δ.Σ. του Ε.Κ. Λιβαδειάς, αποφάσισε ομόφωνα να διαμαρτυρηθεί και να καταγγείλει το νέο σύστημα χρέωσης διοδίων, από την ιδιωτική η οποία έχει αναλάβει την εκμετάλλευση και τη συντήρηση της Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, καθώς επίσης και την κατάργηση των στάσεων, που δημιουργούν προβλήματα στους εργαζόμενους.
«Η ίδρυση νέων διοδίων στο ύψος της Θήβας, ενώ υπάρχουν και πλευρικά διόδια στη Θήβα, στα Οινόφυτα, στο Καπανδρίτι, κ.α. δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στους κατοίκους της Βοιωτίας που χρησιμοποιούν την εθνική οδό για τις μετακινήσεις τους εντός του Νομού και ιδιαίτερα επιβαρύνει τους χιλιάδες εργαζόμενους που μετακινούνται για εργασία στην περιοχή Θηβών - Οινοφύτων - Σχηματαρίου Το νέο σύστημα χρέωσης των διοδίων στην εθνική οδό διαμορφώνει μια ακόμη οικονομική επιβάρυνση στους κατοίκους της Βοιωτίας και έχει ήδη δημιουργήσει τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα », τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή του το Ε.Κ. Λιβαδειάς.
.................
συνεχεια στο
http://www.diavima.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=781&Itemid=27

Εμπαιγμός για τα διόδια

Τετάρτη 14 Οχτώβρη 2009
Εμπαιγμός για τα διόδια
Αλλον έναν εμπαιγμό από την κυβέρνηση εισέπραξαν χτες οι φορείς του νομού Φθιώτιδας που διαμαρτύρονται δικαιολογημένα για την επιβολή πανάκριβων διοδίων ακόμη και για μια διαδρομή από το σπίτι στη δουλειά τους. Κατά τη χτεσινή συνάντησή τους με τον υφυπουργό Υποδομών Γ. Μαγκριώτη, όπου του ζήτησαν την άμεση κατάργηση του πλευρικού σταθμού διοδίων Τραγάνας, την ελεύθερη μετακίνηση στην Εθνική Οδό των κατοίκων όλης της Λοκρίδας και την αναβάθμιση του επικίνδυνου παράπλευρου οδικού δικτύου, εισέπραξαν από αυτόν την ...κατανόηση για τα προβλήματα που δημιουργεί η εφαρμογή της σύμβαση, την οποία βέβαια ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ. Ο υφυπουργός δεν υποσχέθηκε κατάργηση των διοδίων, ενώ στο μόνο που δεσμεύτηκε ήταν να επιδιώξει διαπραγμάτευση με τον ιδιωτικό όμιλο, «με στόχο τη μείωση της τελικής τιμής τους, με αφαίρεση των εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου». Δηλαδή, θα γίνουν διαπραγματεύσεις για να μειωθούν οι φόροι που εμπεριέχονται στην τιμή των διοδίων και όχι βέβαια τα κέρδη των ομίλων...

απο:
http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=5304324&publDate=14/10/2009

Αύξηση 52,7% στα διόδια μέχρι Λαμία

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Προκόπης Γιόγιακας prok@dolnet.gr
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009

Κατά 52,7% ακρίβυνε το ταξίδι με Ι.Χ. αυτοκίνητο μέχρι τη Λαμία. Η χρέωση γίνεται πλέον με το χιλιόμετρο για τους οδηγούς που κινούνται στο τμήμα Αθήνας- Λαμίας του αυτοκινητόδρομου Πάτρας- Αθήνας- Θεσσαλονίκης- Ευζώνων (ΠΑΘΕ).

Ωστόσο για τους κατοίκους των περιοχών Μαλακάσας, Καλάμου, Καπανδριτίου, Αφιδνών, Ωρωπού, Βαρνάβα και Πολυνερίου η αύξηση στα διόδια έφθασε το 74,3%! Το πάτημα του γκαζιού χρεώνεται προς 0,037 ευρώ ανά χιλιόμετρο. Από χθες τέθηκαν σε λειτουργία και τα πλευρικά διόδια εισόδου στον άξονα σε Μαλακάσα, Καπανδρίτι, Οινόφυτα, Θήβα και Τραγάνα, ενώ καταργήθηκε η προσωρινή τιμή (1,40 ευρώ) στον σταθμό διοδίων στις Αφίδνες, όπου οι οδηγοί πληρώνουν πλέον 1,85 ευρώ προς Λαμία και Αθήνα. Η αλλαγή του συστήματος πληρωμής των διοδίων συνοδεύεται με νέα τέλη και νέους σταθμούς- μετωπικούς και πλευρικούς. Σύμφωνα με τους υπευθύνους της Κοινοπραξίας, «με το νέο σύστημα ευνοούνται όσοι οδηγοί διανύουν μικρές αποστάσεις, ενώ για όσους διανύουν όλη τη διαδρομή τα διόδια θα είναι ακριβότερα».

Έτσι, το ταξίδι έως τη Λαμία- μετ΄ επιστροφής- από 8,25 ευρώ αυξήθηκε στα 12,60 ευρώ. Για τις κοντινότερες αποστάσεις, μέχρι την Τρίτη, οι οδηγοί που κατευθύνονταν προς τα Οινόφυτα και το Σχηματάρι (Χαλκίδα) πλήρωναν- μετ΄ επιστροφής- συνολικά 5,50 ευρώ. Σήμερα, με το νέο σύστημα η χρέωση για την ίδια διαδρομή είναι 3,70 ευρώ.

«Το νέο σύστημα επιβαρύνει περισσότερο τους κατοίκους των Αφιδνών, του Καπανδριτίου, του Πολυδενδρίου, του Ωρωπού, του Καλάμου και του Βαρνάβα», επισημαίνει ο ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Αφιδνών, Τάκης Κουρής. «Με το προηγούμενο καθεστώς στην κατεύθυνση προς Αθήνα δεν πληρώναμε διόδια. Πληρώναμε μόνο προς Λαμία 2,75 ευρώ. Τώρα πρέπει να πληρώνουμε 3,7 ευρώ (1,85 συν 1,85 ευρώ).

Όσον αφορά τους παράδρομους τώρα, είναι όλοι σε κάκιστη κατάσταση, γεμάτοι λακκούβες- κυρίως από τη διέλευση των φορτηγών. Ο πρώην υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος την περασμένη άνοιξη, όταν κάναμε τις κινητοποιήσεις, μάς είχε υποσχεθεί ότι πριν προχωρήσουν σε αυξήσεις θα είχε φτιαχτεί το παράπλευρο οδικό δίκτυο και θα υπήρχε άλλη τιμολογιακή πολιτική για τους κατοίκους των γύρω περιοχών. Τίποτα από αυτά δεν έγινε».


ΘΥΕΛΛΑ ΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
από τους κατοίκους Αφιδνών, Καπανδριτίου, Ωρωπού, Πολυνερίου, Καλάμου, Βαρνάβα: από 2,75 ευρώ, πληρώνουν 3,70

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4539900&ct=1

1η ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΦΙΔΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ

«Οχι διόδια στα σπίτια μας»
«Μας έχουν βάλει διόδια μέσα στο ίδιο μας το σπίτι». Με τη χαρακτηριστική αυτή φράση ο Χρήστος Παναγόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού, περιέγραψε την εικόνα που ζουν περίπου 100.000 κάτοικοι της βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι έχουν μετακομίσει στην έντονα αναπτυσσόμενη ζώνη και χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, για να πάνε στις δουλειές τους στην πρωτεύουσα.

Ουρές ταλαιπωρίας χθες στα διόδια
Δεν είναι τυχαίο ότι χθες το βράδυ είχαν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων, όπου ταλαιπωρήθηκαν οι δραπέτες του τριημέρου.

Η νέα αύξηση των διοδίων μέσα στην προεκλογική περίοδο είναι η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει. «Ζητάμε να αναθεωρηθούν οι αμαρτωλές συμβάσεις που έχει υπογράψει το Δημόσιο με ιδιωτικές εταιρείες και πλήττουν τα χαμηλά εισοδήματα. Δεν θα μείνει εδώ το κακό. Ερχονται και νέες, ακόμα πιο μεγάλες αυξήσεις» μας είπε χαρακτηριστικά και προειδοποίησε: «Θα δίνουμε το "παρών" κάθε Κυριακή». Χθες, με πρωτοβουλία φορέων των Αφιδνών, του Αυλώνα, του Καλάμου, του Συκάμινου και του Καπανδριτίου, έκαναν συγκέντρωση στην πλατεία Αφιδνών και στη συνέχεια με πορεία κατευθύνθηκαν στον ομώνυμο σταθμό διοδίων. Για μία ώρα ενημέρωναν τους οδηγούς και κρατούσαν ανοιχτές τις μπάρες για να περνάνε χωρίς να πληρώνουν διόδια.

«Θα ζητήσουμε συνάντηση με τη νέα ηγεσία του υπουργείου» μάς ενημέρωσε ο Τάκης Κουρής, εκ μέρους των φορέων των Αφιδνών, και προανήγγειλε τη συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Σημείο αιχμής τα πλευρικά διόδια στους περισσότερους κόμβους της εθνικής οδού, που αναγκάζουν τους οδηγούς να πληρώνουν ακόμη και για τοπικές μετακινήσεις.

* Στις αρχές του 2010, εφόσον υπάρξουν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, θα παραδοθεί η γέφυρα στο κεντρικό Περιστέρι, στο νομό Ιωαννίνων, και θα είναι έτοιμος ολόκληρος ο οριζόντιος άξονας της Εγνατίας οδού, που, κατά την κυβέρνηση της Ν.Δ., είχε ολοκληρωθεί λίγο πριν από τις ευρωεκλογές.

Αλλά δύο τμήματα είχαν παραδοθεί πριν από ένα μήνα. Αυτό αναφέρει σε δηλώσεις του ο υφυπουργός Υποδομών Γ. Μαγκριώτης, που επισκέφτηκε χθες την Ηπειρο. Αποκάλυψε ότι τα δυο τελευταία χρόνια η εταιρεία της Εγνατίας έχει πάρει δάνεια που ξεπερνούν το ένα δισ. ευρώ, βάζοντας υποθήκη τις εισπράξεις από μελλοντικά διόδια. Τα κονδύλια αυτά δεν έχουν εγγραφεί ούτε στο έλλειμμα ούτε στο δημόσιο χρέος.

Χ.ΤΖ.
απο:
http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=91243

16 Οκτ 2009

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΔΕΝ ΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ


Η ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΖΗΤΑΝΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΑΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ "ΟΤΙ Ο ΚΑΤΩΘΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΟΣ ΝΑ

ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΑΘΜΟ
ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ Ή ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ..
ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΔΕΝ ΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ

15 Οκτ 2009

Προσωρινή απαλλαγή από τέλη διέλευσης


Προσωρινή απαλλαγή από τέλη διέλευσης


Από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ένα νέο σύστημα εφαρμόζεται στα διόδια Αφιδνών. Οσοι αρνούνται να πληρώσουν το τέλος διέλευσης (1,85€), καλούνται να υπογράψουν ένα έντυπο, που μοιάζει με υπεύθυνη δήλωση και μεταξύ άλλων αναφέρει: …είμαι κάτοικος της περιοχής και απαλλάσσομαι από την καταβολή του τέλους διοδίων”.Ο ταμίας σημειώνει τον αριθμό του αυτοκινήτου, ΔΕΝ ζητάει όνομα, και δίνει το έντυπο στον οδηγό για υπογραφή. Πιθανότατα το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε όχι για να διευκολυνθούν οι κάτοικοι, αλλά για να διασφαλίσει η Νέα Οδός ΑΕ ότι οι ταμίες δεν βάζουν “κάτι στην τσέπη”, προφασιζόμενοι διελεύσεις με άρνηση πληρωμής.Είναι απαραίτητο πάντως να πάρουμε ένα αντίτυπο της δήλωσης για να το εξετάσει ένας νομικός, που θα κρίνει τη νομιμότητά του αλλά και τις πιθανές αξιώσεις που μπορεί να εγείρει η Νέα Οδός ΑΕ, ένταντι όσων το υπέγραψαν.Αν όλα είναι νομότυπα και δεν υπάρχει πιθανότητα μεταγενέστερων απαιτήσεων από την Νέα Οδό ΑΕ, τότε μπορεί να είναι και θετική εξέλιξη, η οποία προφανώς αποφασίστηκε μετά από τις κινητοποιήσεις που έγιναν αλλά και αυτές που έπονται.Πάντως στην ερώτηση “πότε θα λυθεί οριστικά το θέμα”, η απάντηση των υπαλλήλων είναι του τύπου: “όταν εφαρμοστεί πλήρως η χιλιομετρική χρέωση”. Αρα είναι προφανές ότι η απαλλαγή των κατοίκων από τέλη διέλευσης είναι ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ.

απο :
http://freeodia.wordpress.com/?p=74&preview=true

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΙΟΔΙΑ !!!Τη Τετάρτη 14/10/09, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη Δημάρχων και Κοινοταρχών, με μεγάλη συμμετοχή, κατοίκων , φορέων απο την
Β.Α ΑΤΤΙΚΗ στο κοινοτικο καταστημα Μαλακάσας με θεμα τα ΔΙΟΔΙΑ...
ΣΤΟΧΟΣ η διεύρυνση του Συντονιστικού ΚΑΙ χάραξη ενός κοινού μετώπου αντιμετώπισης προβλήματος ...

12 Οκτ 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2539 και κάρτες Ελεύθερης Διέλευσης από τα διόδια

Ν. 2539 / Αρθρο 21
6. Στις περιπτώσεις που εντός της εδαφικής περιφέρειας δήμου ή κοινότητας που συνίσταται με τον παρόντα νόμο λειτουργεί Σταθμός Διοδίων, οι μόνιμοι κάτοικοι αυτού του δήμου ή της κοινότητας δικαιούνται να εφοδιαστούν με Κάρτα Ελεύθερης Διάβασης. H Κάρτα παρέχεται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας των παραπάνω δήμων και κοινοτήτων. Γι αυτό μεριμνούν από κοινού το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και οι υφιστάμενοι και λειτουργούντες έως την 31η Δεκεμβρίου 1998 δήμοι ή κοινότητες στην περιφέρεια των οποίων κατοικούν οι ενδιαφερόμενοι.


Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 1997

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ

περισσσότερα:
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαλακάσας Αττικής, και οι πολίτες της Μαλακάσας

Καταγγέλλουν την απαράδεκτη και προκλητική συμπεριφορά της
Κοινοπραξίας ΝΕΑ ΟΔΟΣ για την τοποθέτηση νέων διοδίων στον Κόμβο της Μαλακάσας, ενώ η επίσημη Πολιτεία έχει δεσμευτεί τόσο στη συνάντηση της με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην συγκέντρωση του Αγ.Στεφάνου ,όσο και σε συνάντηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ με αντιπροσω-
πεία της Κοινότητας Μαλακάσας με τον Υφυπουργό κο Ξανθόπουλο,
για διάλογο και έργα υποδομής στους παράδρομους.
Την ημέρα των εκλογών και την Δευτέρα 5/10/2009 το πρωί, τοποθετούνται νέα διόδια δίχως να έχει συμβεί τίποτα απ’ όσα είχε δεσμευτεί ο πρώην Υφυπουργός.

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Καλούμε τους συμπολίτες μας και τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής να αρνηθούν να ενδώσουν στο πραξικόπημα της Κοινοπραξίας ΝΕΑ ΟΔΟΣ.

ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

ΜΠΡΟΣΤΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κων/νος Λίτσας

11 Οκτ 2009

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΦΙΔΝΕΣΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να καταργηθούν οι αποικιακές συμβασεις παραχώρησης των εθνικων μας δρόμων, που ειναι δημόσια περιουσία και ανήκουν στο λαό που τους εχεί χρυσοπληρώση.
ΚΑΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΟ ΛΑΪΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 10 πμ ΣΤΟ ΚΟΜΒΟ ΤΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ


* ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΡΟΜΩΝ


* ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ
10 Οκτ 2009

Σύσκεψη την Τετάρτη 14 Οκτώβρη στο Κοινοτικό Κατάστημα της Μαλακάσας ώρα 6,30 μ.μ.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Η Συντονιστική Επιτροπή κατοίκων και φορέων περιοχής Ωρωπού-Μαλακάσας, μετά τις πραξικοπηματικές ενέργειες της εταιρείας ,που με την σύμβαση παραχώρησης της έχει δοθεί η εκμετάλλευση της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας ,να εγκαταστήσει νέα διόδια στη Μαλακάσα, στο Καπανδρίτι και στον Αυλώνα ,καθώς επίσης και στην είσοδο προς Αθήνα στα διόδια των Αφιδνών, αλλά και η απαράδεκτη αύξηση των τιμών των διοδίων ,έχει αγανακτήσει τους κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες των περιοχών μας.

Η επιτροπή μας που συστάθηκε τον Ιούνιο ,έκανε ήδη δύο συγκεντρώσεις

διαμαρτυρίας (28 /6 ΑΤΛΑΝΤΙΣ Ωρωπός και 11/10 κόμβος Μαλακάσας και διόδια Αφιδνών).

Παίρνοντας την πρωτοβουλία του συντονισμού των φορέων και των πολιτών που συμμετέχουν σε κινήσεις κατά των διοδίων για την δημιουργία ενιαίου συντονιστικού από όλη την περιοχή , ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ σε σύσκεψη την Τετάρτη 14 Οκτώβρη στο Κοινοτικό Κατάστημα της Μαλακάσας ώρα 6,30 μ.μ. προκειμένου να αποφασίσουμε από κοινού , τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις και περαιτέρω νομικές και άλλες ενέργειες. Μόνο με την ενωμένη δράση μας θα μπορέσουμε να αντισταθούμε και να

επιβάλλουμε την κατάργηση της απαράδεκτης αυτής σύμβασης που οδηγεί στην επιβολή και νέων χαρατσιών ,μειώνει το εισόδημα των κατοίκων και εργαζομένων στις περιοχές μας και υποβαθμίζει την ήδη υποβαθμισμένη περιοχή μας.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΤΣΑΣ
Πρόεδρος Κοινότητας Μαλακάσας

9 Οκτ 2009

Επιστολή Κοινότητας Καπανδριτίου - 09/10/2009

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΠ. 2702 ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
Δ/νση : Καπανδρίτι ΤΚ 190 14
Τηλ: 22950-52418, 6932625882
Fax: 22950-53107


Προς
Τον Υπουργό Υποδομών
Δημήτρη Ρέππα

Κοινοποίηση
1. Βουλευτές Αττικής
2. Πολιτικά κόμματα του Κοινοβουλίου
3. ΟΤΑ Βόρειας Αττικής
4. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αν. Αττικής
5. Νέα Οδός ΑΕ
Καπανδρίτι 9 Οκτωβρίου 2009

Θέμα: Επανεξέταση συστήματος επιβολής διοδίων σε τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2009 τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα διοδίων στο τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, το οποίο σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας Νέα Οδός ΑΕ, εισάγει την πληρωμή των διοδίων σύμφωνα με την χιλιομετρική απόσταση που διανύει ο χρήστης, με αποτέλεσμα όπως ψευδώς ισχυρίζεται, την αισθητή μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των χρηστών που διανύουν μικρές αποστάσεις.

Το σύστημα επιβολής διοδίων βασίζεται στην «Σύμβαση Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης & Εκμετάλευσης του Αυτοκινητόδρομου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ (Α/Κ Μεταμόρφωσης-Μαλιακός, και Συνδετηρίου του ΠΑΘΕ Σχηματάρι-Χαλκίδα» που υπογράφτηκε το 2006 μεταξύ του Δημοσίου και της εταιρείας « ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» και κυρώθηκε με το Ν 3555/2007.

Με βάση τη σύμβαση και ειδικότερα το πρώτο άρθρο & 24.2 περί διοδίων τελών, και συγκεκριμένα την & 24.2.2 και 24.2.5, θεσπίζεται η αρχή του καθορισμού των διοδίων, ανάλογα με την διανυόμενη από τον χρήστη απόσταση.

Στην πραγματικότητα η αρχή αυτή δεν εφαρμόζεται, αφού από την ίδια τη σύμβαση προκύπτουν τα παρακάτω.

Σύμφωνα με την παράγραφο 24.1.2. ο Παραχωρησιούχος και μόνο αυτός, έχει δικαίωμα να εγκαταστήσει και λειτουργήσει εναλλακτικά:

1. Ανοικτό Σύστημα Διοδίων με μετωπικούς σταθμούς, ή με μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς, σε όποιες θέσεις κρίνει αυτός κατάλληλες.
2. Κλειστό Σύστημα Διοδίων που επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή της αρχής του καταβαλλόμενου από το χρήστη τέλους, ανάλογα με τη διανυόμενη απόσταση.

Στη προκειμένη περίπτωση όπως είναι ευνόητο, ο Παραχωρησιούχος υιοθέτησε το Ανοικτό Σύστημα Διοδίων, καταστρατηγώντας την αρχή της αναλογικότητας, αφού με αυτό, τα έσοδα του για τις ίδιες διαδρομές, θα είναι πολλαπλάσια αυτών που θα προέκυπταν με την εφαρμογή του Κλειστού Συστήματος Διοδίων.

Έτσι καθορίστηκαν τρεις ζώνες, με ισάριθμους μετωπικούς σταθμούς, στους οποίους καταβάλλονται διόδια για ολόκληρο το μήκος της ζώνης, ανεξάρτητα από την απόσταση που διανύει ο χρήστης.

Η ζώνη Α/Κ Μεταμόρφωσης - Α/Κ Χαλκίδας μήκους 51 χιλιομέτρων.
Η ζώνη Α/Κ Χαλκίδας –Α/Κ Μαρτίνου μήκους 61,70 χιλιομέτρων.
Η ζώνη Α/Κ Μαρτίνου-181ο χιλ. μήκους 59,80 χιλιομέτρων.

Μετωπικός Σταθμός
Χιλ. Ζώνης
ΙΧ τιμή/χιλ+ΦΠΑ
Διόδια
1. Αφιδνών
51,0
0,03689
1,88
2. Θήβας
61,7
0,03689
2,27
3. Τραγάνας
59,8
0,03689
2,20

Είναι ξεκάθαρο ότι με το σύστημα αυτό καταστρατηγείται πλήρως η αρχή της χιλιομετρικής χρέωσης των διοδίων, σε όλες τις περιπτώσεις που ο χρήστης διανύει μικρότερη απόσταση από το μήκος της ζώνης. Και αυτό ισχύει ειδικότερα για όλους τους κατοίκους του Καπανδριτίου και των γειτονικών ΟΤΑ κατά την μετάβασή τους στην Αθήνα ή στον Άγιο Στέφανο, δεδομένου ότι καταβάλουν διόδια για 51 χιλ. που κοστίζουν 1,85 ευρώ, αντί των 73 λεπτών για την Αθήνα και των 18 λεπτών για τον για τον Άγιο Στέφανο που αναλογεί στη διανυόμενη απόσταση των 20 και 5 χιλ. αντίστοιχα.

Με βάση το ίδιο σύστημα, εγκαταστάθηκαν επίσης πλευρικοί σταθμοί, σε θέσεις που κρίθηκαν κατάλληλες από τον Παραχωρισιούχο, όπου η χρέωση των διοδίων κατά την είσοδο στη ζώνη ή την έξοδο από αυτή, ανεξάρτητα από το μήκος που θα διανυθεί ή διανύθηκε σε αυτή, είναι ανάλογη με το υπολειπόμενο τμήμα της ζώνης από τον πλευρικό σταθμό. Με τον τρόπο αυτό ο κάτοικος του Καπανδριτίου που θα χρησιμοποιήσει τον πλευρικό σταθμό του Καπανδριτίου για να κατευθυνθεί από και προς τον Ωρωπό, θα καταβάλλει 1,05 ευρώ που αναλογούν σε 30 χιλιόμετρα ( Α/Κ Χαλκίδας-πλευρικός σταθμός Καπανδριτίου=30*0,03689=1,05), αντί των 10 λεπτών που αναλογούν στα 3 χιλιόμετρα που διανύονται.

Είναι συνεπώς σαφές ότι και στην περίπτωση των πλευρικών σταθμών, καταστρατηγείται η αρχή της καταβολής των διοδίων ανάλογα με την διανυόμενη διαδρομή, αφού αυτό ισχύει μόνο, όταν διανύεται ολόκληρο το υπολειπόμενο τμήμα της ζώνης.

Εν κατακλείδι θεωρούμε ότι, η ίδια η σύμβαση παραχώρησης για την οποία εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας, παραβιάζει κατάφορα την αρχή της ισότητας μεταξύ των πολιτών και επιβάλλει υπέρμετρη και εντελώς άδικη επιβάρυνση στους κατοίκους της Βόρειας Αττικής.

Υπέρμετρη, διότι δεν ισχύει η αρχή της αναλογικότητας που μόνο κατ΄όνομα θεσπίζεται.

Άδικη και μη αποδεκτή, διότι κατά κύριο λόγο, οι κάτοικοί της καλούνται να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή της Ιονίας Οδού που δεν τους αφορά άμεσα.

Είναι επίσης άδικη, διότι οι κάτοικοι της καλούνται, εξ΄αιτίας της εργασίας τους στην Αθήνα, να καταβάλουν διόδια σε ένα δρόμο, που κατασκευάστηκε από τον Ελληνικό Λαό πριν από 60 χρόνια και αποσβέστηκε προ πολλού ολοσχερώς.

Είναι επί πλέον άδικη, διότι οι κάτοικοι της στερούνται της εναλλακτικής δυνατότητας χρησιμοποίησης των παράδρομων. Και τούτο διότι, αφ΄ενός μεν δεν υπάρχουν παράδρομοι σε όλο το μήκος της ζώνης παραχώρησης και αφ΄ετέρου η κατάσταση των υπαρχόντων είναι τέτοια, που μας φέρνει μερικές δεκαετίες πίσω.

Είναι τέλος άδικο, διότι επεβλήθησαν διαχρονικά διόδια σε μια περιοχή, η οποία αποτελεί τμήμα, προέκταση και συνέχεια του οικιστικού ιστού της Αθήνας και ως εκ τούτου, είναι αδιανόητο να καταβάλλονται από τους κατοίκους διόδια, προκειμένου να μεταβαίνουν καθημερινά από το σπίτι τους στη δουλεία τους και αντίστροφα. Η θέση μας εξ΄άλλου αυτή, έχει εκφραστεί διαχρονικά με αιτήματα, μέσα από αλλεπάλληλες Κοινοτικές, Δημοτικές και Νομαρχιακές αποφάσεις.

Για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε την δυναμική σας παρέμβαση για την αναθεώρηση της σύμβασης παραχώρησης και την εξαίρεση από την καταβολή διοδίων, του τμήματος του δρόμου που εμπίπτει στον ευρύτερο οικιστικό ιστό της Αθήνας.

Παρά ταύτα και παρά την αντίθεσή μας στα σημεία της σύμβασης τα οποία επισημαίνουμε και όχι μόνο, ζητούμε μέχρι την αναθεώρησή της, η καταβολή των διοδίων να είναι σε όλες τις περιπτώσεις ανάλογη με την διανυόμενη απόσταση. Για το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την εγκατάσταση ενός ανάλογου συστήματος, θεωρούμε δίκαιο η διέλευση των κατοίκων του Καπανδριτίου τους οποίους εκπροσωπώ και προφανώς και αυτών των γειτονικών ΟΤΑ από τον μετωπικό σταθμό των Αφιδνών, να γίνεται με βάση κάρτα, η δε καταβολή των διοδίων, να είναι ανάλογη με τα 20 χιλ. που διανύονται μέχρι την αρχή της ζώνης στην Αθήνα και κοστίζουν 73 λεπτά.


Μετά τιμής

Γιαννακούλη-Κελίδου Ευδοξία
Πρόεδρος Κοινότητας Καπανδριτίου