29 Οκτ 2009

ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑΕΙ Η ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ
Επιθυμία και επιδίωξη όλων είναι η πλήρης κατάργηση των διοδίων, αλλά μέχρινα επιτευχθεί, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα.
Για τους χρήστες της ΠΑΘΕ ισχύει ο νόμος 3555/2007(που κύρωσε την σύμβαση
της ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ με το ελληνικό Δημόσιο).
Για τους κατοίκους των περιοχών όπου λειτουργούν διόδια,ο νόμος 2539/1997
που τους απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής διοδίων και φυσικά
για όλους ισχύει το Σύνταγμα της Ελλάδας.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ,ο νόμος 3555/2007 ΦΕΚ 81 Α,προβλέπει
- Αρθρο 24.2.2… ισχύει η αρχή καθορισμού των διοδίων –τελών, ανάλογα με
την διανυόμενη από το χρήστη απόσταση.
- Αρθρο 24.1.3.. ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την στα-
διακή εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος.
- Αρθρο 18.2.2…μέσα σε 20 μήνες ήτοι μέχρι 26/12/2008 θα έπρεπε να είχαν
ολοκληρωθεί όλα τα έργα και εγκαταστάσεις στο τμήμα Μεταμόρφωση- Σχη-
ματάρι (εκτός από τον Α/Κ Βαρυμπόπης)
- Αρθρο 18.2.3..μέσα σε 32 μήνες ήτοι μέχρι 26/12/2009 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα και εγκαταστάσεις στο τμήμα Μεταμόρφωση-Αγ.Κωνσταντίνος δηλαδή και το πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα του άρθρου 24.2.5.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η δυνατότητα που δόθηκε στον Παραχωρησιού-
χο να τοποθετήσει μετωπικά διόδια στις Αφίδνες και να εισπράττει Διόδια για όλο το τμήμα των 51 χλμ από Μεταμόρφωση έως Σχηματάρι, ανεξάρτητα από την διανυόμενη απόσταση, εκτός από το ότι έχει νομικά κενά που θα αναφερθούν στη συνέχεια, ήταν και εντελώς προσωρινού χαρακτήρα, μέχρι δηλαδή να εκπνεύσουν οι τμηματικές προθεσμίες του άρθρου 18,επομένως η λειτουργία του με τον σημερινό τρόπο είναι εντελώς αυθαίρετη και παράνομα.

ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΟΜΟΥ 3555/2007

1. Τα διόδια στο τμήμα των 151 χλμ της ΠΑΘΕ από Μεταμόρφωση έως Σχηματάρι
που έχει κατασκευαστεί από και με χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και
της Ευρωπαικής Ενωσης ,δεν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα για τους χρήστες, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος τους (65% έως 90%)προορίζεται για την κατασκευή της Ιονίας Οδού στο Δυτικό τμήμα της χώρας και έτσι παραβιάζονται τα
Αρθρα 4.2 και 4.5 του Συντάγματος,που ορίζουν ‘ότι οι Ελληνες έχουν ίσες υποχρεώσεις και συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη,ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

2. Η επιβολή διοδίων που αντιστοιχούν σε χρήση 51 χλμ σε όσους εισέρχονται-εξέρχονται από ενδιάμεσους κόμβους, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί ο σταθμός των Αφιδνών (π.χ. για τα 6 χλμ από Αφίδνες μέχρι Αγ. Στέφανο, καλούμαστε να πληρώσουμε για χρήση 51 χλμ) είναι αντίθετη με τα άρθρα 24.2.2. ,24.1.3 και
24.2.5. του 3555/2007 καθώς και με το άρθρο 25 του Συντάγματος, γιατί συνιστά καταχρηστική άσκηση δικαιώματος και δεν σέβεται την αρχή της αναλογικότητας
.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

-Στο άρθρο 24.1.5(2) i και ii,προβλέπεται ότι ο Παραχωρησιούχος μπορεί να απαιτήσει από το χρήστη που δεν πλήρωσε, την καταβολή του εικοσαπλάσιου του αντιτίμου σαν αστική ποινή με τις ακόλουθες προυποθέσεις και διαδικασίες.
α) Πρέπει να έχει πάρει Αδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιεί κάμερες.
Β) Να στείλει στο αρμόδιο Υπουργείο την φωτογραφία των πινακίδων με σημείω-
ση του χρόνου διέλευσης, το οποίο πρέπει μέσα σε 5 ημέρες να δώσει τα στοι-
χεία του κατόχου του οχήματος και στη συνέχεια ο Παραχωρησιούχος μπορεί να
ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής, εφ΄ όσον περάσουν 15 ημέρες και
ο χρήστης δεν έχει πληρώσει.

- Η διάταξη όμως αυτή του άρθρου 24.1.5 είναι αντισυνταγματική γιατί α) δεν παρέχει στον πολίτη το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης (άρθρο 20.2) και
Β) γιατί δίνει στο προσωπικό του Παραχωρησιούχου, που μπορεί να προσλαμβάνει οποιονδήποτε για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και με ανεξέλεγκτα προσόντα
και ιδιότητες, αρμοδιότητες δημοσίου υπαλλήλου (άρθρο 103.1 του Συντάγματος).

-Στο ίδιο άρθρο ρητά αναφέρεται ότι το Δημόσιο (Αστυνομία, Τροχαία και Δ.Ο.Υ)
δεν έχει καμία ανάμειξη στη διαδικασία επιδίωξης είσπραξης του αντιτίμου και
της αστικής ποινής, πρόκειται δηλαδή για μια οικονομική διαφορά μεταξύ του ιδιώτη χρήστη και του ιδιώτη ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι σχεδόν βέβαιο ότι εάν ο Παραχωρησιούχος
προσπαθήσει μέσω διαταγής πληρωμής να εισπράξει από εμάς πρόστιμα, τα Δικαστήρια όπου θα προσφύγουμε θα μας δικαιώσουν και η εταιρεία θα έχει
γενικότερα προβλήματα σχετικά με τη νομιμότητα της Σύμβασης του.

Όμως εκτός από την παράνομη αυθαίρετη και καταχρηστική απαίτηση καταβολής
Διοδίων, η μη συμμόρφωση του Παραχωρησιούχου με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και η αδιαφορία του Δημοσίου ,έχουν προκαλέσει προβλήματα
οδικής ασφάλειας στον επικίνδυνο και ημιτελή παράπλευρο δρόμο από Αγιο Στέφανο μέχρι Μαλακάσα γιατί,
α) Για να αποφύγουν τα διόδια των Αφιδνών, σχεδόν όλα τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, κινούνται στον παράπλευρο δρόμο που είναι γεμάτος λακκούβες και εξογκώματα, μιας και οι προδιαγραφές του δεν είναι για βαριά κυκλοφορία, δεν έχει διαχωριστική λωρίδα, ούτε κατάλληλη σήμανση, με αποτέλεσμα συνεχή δυστυχήματα και απίστευτη ταλαιπωρία. Ο παράπλευρος δρόμος αντί να εξυπηρετεί τους κατοίκους και την τοπική κυκλοφορία έχει αποκτήσει κίνηση
Εθνικής οδού.
Β) Από τη μια πλευρά (δεξιά προς Αθήνα)ο παράπλευρος παραμένει ημιτελής, αφού διακόπτεται στη Μαλακάσα από Σφενδάλη έως τις Αφίδνες ,παρακάτω στις Αφίδνες από την ιδιοκτησία ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ και στον Αγ.Στέφανο από το στρατόπεδο
της 651 ΑΒΥΠ .

Εμείς οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι των περιοχών από Αφίδνες, μέχρι Ωρωπό
δεν υποκύπτουμε στο εκβιαστικό δίλημμα ή να πληρώνουμε το παράνομο χαράτσι ή να διακινδυνεύουμε τη ζωή μας στον άθλιο και ημιτελή παράδρομο
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ, δεν δίνουμε ονοματεπώνυμο, δεν παραλαμβάνουμε κανένα χαρτί
και ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ την κρίση των Δικαστηρίων