15 Οκτ 2010

Τροπολογία για ενοποίηση κοντινών σταθμών διοδίων

Πηγή: NAFTEMPORIKI.GR

Τη δυνατότητα κατάργησης σταθμών διοδίων που βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους δίνει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Υποδομών. Στόχος της ρύθμισης είναι η ελάφρυνση των τοπικών κοινωνιών από την υπέρμετρη καταβολή διοδίων σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από το παράπλευρο οδικό δίκτυο.

Όπως αναφέρεται και στην έκθεση αξιολόγησης, η τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα ενοποίησης κοντινών σταθμών διοδίων για να επιλυθεί η υπερβολική χρέωση των πολιτών τοπικών κοινωνιών και την αποκατάσταση της ζημίας του παραχωρησιούχου με ανάλογη προσαρμογή του ύψους του διοδίου στον εναπομείναντα σταθμό.

Συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις που από συμβάσεις παραχώρησης προβλέπεται να λειτουργούν μετωπικοί σταθμοί διοδίων σε μικρή απόσταση από άλλους είναι πιθανόν να δημιουργείται σημαντικό κόστος για τις υπόλοιπες μετακινήσεις των κατοίκων των τοπικών περιοχών. Όμως οι συμβάσεις παραχώρησης αυτοκινητόδρομων κυρώνονται με νόμο και επομένως δεν είναι δυνατόν χωρίς συμφωνία των μερών και ψήφιση του νέου νόμου να γίνονται αλλαγές των συμβατικών τους όρων.

Κατά συνέπεια εφόσον το Δημόσιο κατά την ενάσκηση της δημόσιας εξουσίας του και κατ'εφαρμογή της γενικής αρχής της διαρκούς προσαρμογής των δημοσίων υπηρεσιών υπό ουσιαστική έννοια επεμβαίνει για λόγους δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος μονομερώς στην λειτουργία μίας σύμβασης παραχώρησης και επιβάλλει συγκεκριμένες ρυθμίσεις όπως η προσωρινή διακοπή λειτουργίας σταθμών διοδίων, υποχρεούται στο μέτρο που θίγονται τα οικονομικά ανταλλάγματα του παραχωρησιούχου να τον αποζημιώνει.

Με την υπόψη διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα ενοποίησης σταθμών είσπραξης τελών διέλευσης αυτοκινητοδρόμων και της "αποζημίωσης" του παραχωρησιούχου από τα αναπροσαρμοσμένα έσοδα του γειτονικού σταθμού.

Με το υπόψη άρθρο προβλέπεται ευχέρεια του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπως με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζει ότι τα τέλη διοδίων του καταργούμενου σταθμού θα εισπράττονται από τον εγγύτερο προς αυτόν σταθμό, είτε το δεύτερο λειτουργεί άλλος παραχωρησιούχος είτε δημόσια εταιρεία. (οι υπογραμμίσεις εκ μέρους του diodiastop.blogspot.com)